نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
سه شنبه 8 بهمن 1398
  • وظایف و مسئولیت ها

 

دفاتر زیر مجموعه معاونت بهره برداری :

1-دفتر بهره برداری از تاسیسات آب

2-دفتر بهره برداری از تاسیسات فاضلاب

3-دفتر کنترل کیفی و بهداشت آب

4-دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد

5-دفتر انرژی و سیستم های کنترل

6-واحد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

7- دفتر مدیرت بحران

8- دفتر 122

 

وظایف و مسئولیتهای معاونت بهره برداری

۱- تهیه ی دستورالعمل های مرتبط به بهره برداری و هدایت تأسیسات آب و فاضلاب

۲- تهیه ی ضوابط و استانداردهای لازم و نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل های عملیاتی، بهره برداری

۳- ایجاد، کنترل مستمر و بازنگری در روش‌های عملیاتی برای هماهنگی در عملیات بهره برداری

۴- نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نیاز از تأسیسات آب و فاضلاب، تحلیل آنها و تعیین شاخص ها و نسبت های مورد عمل

۵- بررسی و تدوین دستورالعمل ها و شاخص های لازم در مورد بهداشتی نمودن تأسیسات آب شُرب و همچنین تأسیسات فاضلاب و نظارت مستمر بر آنان

۶- نظارت بر حُسن اجرای برنامه ی عملیاتی واحدهای کنترل کیفیت و بهداشت آب و فاضلاب

۷- کنترل و تأیید کلیه ی پروژه های انجام شده در هنگام تحویل موقت و دائم

۸- نظارت بر روند پیاده سازی نظام نگهداری و تعمیرات برنامه ای و کنترل عملیات اجرایی نگهداری و تعمیرات در مجموعه تأسیسات آب رسانی، ایستگاه های پمپاژ، تصفیه خانه های آب و خطوط انتقال و شبکه های توزیع آب

۹- کنترل وضعیت تأمین آب به ویژه میزان آب دهی چاه ها و پی گیری انجام عملیات ویدیومتری و بازسازی چاه های در مدار

۱۰- پی گیری و نظارت در زمینه ی ایجاد و بهره برداری از آزمایشگاه های آب و فاضلاب و نظارت برانجام آزمون های کیفی

۱۱- شناسایی فرآیندها و تجهیزات انرژی بر موجود در سیستم و نظارت بر انتخاب و طراحی تجهیزات مناسب برای تأسیسات جدید

۱۲- نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه های تله متری و کنترل از راه دور تأسیسات آب تحت پوشش

۱۳- ایجاد رویه‌ی واحد و منطبق بر استاندارد برای بکارگیری تجهیزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسیسات فاضلاب

۱۴- بررسی گزارشات بهره برداری ازشبکه، تصفیه‌خانه‌ها، ایستگاه های پمپاژ فاضلاب و سرویس و نگهداری در زمینه ی کمیت و کیفیت فاضلاب ورودی و خروجی و تجزیه و تحلیل آن ها

۱۵- برنامه ریزی و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهیزات و تأسیسات، صرفه جویی در مصرف انرژی

۱۶- طراحی و نظارت بر اجرای سیستم تعمیر و نگهداری برنامه ای و پیش گیرانه

۱۷- برنامه ریزی به منظور انجام بموقع و صحیح سرویس، نگهداری و تعمیرات تأسیسات آب و فاضلاب

۱۸- نظارت و همکاری در خصوص تشکیل گروه های نظارت بر بهره برداری به منظوردستیابی به حداکثر راندمان جهت جلوگیری از هدر رفتن انرژی و سرمایه

۱۹- نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نیامده در جهت کاهش هدررفت آب

 

طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام