نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
یک شنبه 1 اردیبهشت 1398
  • معرفی دفتر
  • کلیات استقرار سیستم
  • نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
  • نصب شبکه آب رسانی
  • مقالات

واحد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه متشکل از یک نفر کارشناس مسئول نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با مدرک مهندسی مکانیک سیالات و یک نفر کارشناس نگهداری و تعمیرات با مدرک کارشناسی برق میباشد که زیر نظر مستقیم معاون بهره برداری فعالیت می نماید.
درامور تابعه نیز کارشناسانی به عنوان مسئول نگهداری و تعمیرات آن امور جذب و بکار گرفته شده اند که کلیه فعالیت های نگهداری با نظارت ، هماهنگی و مسئولیت آنها انجام می شود.

آغاز استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در این استان از سال ۸۶ بوده که طی برنامه ریزی بعمل آمده با توجه به پتانسیل موجود ، در مرحله اول تاسیسات و تجهیزات موجود در بخش های استحصال ، تصفیه ، پمپاژ و ذخیره آب و در مرحله دوم تصفیه خانه ها و ایستگاههای پمپاژ  فاضلاب تحت پوشش سیستم قرار گرفته اند و در حال حاضر ۹۵ درصد تاسیات و تجهیزات بخش آب و ۸۵ در صد تاسیسات و تجهیزات بخش فاضلاب تحت پوشش این سیستم قرار دارند.

استقرار سیستم شامل اقدامات زیر می باشد :
جمع آوری اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی
 تهیه و تکمیل شناسنامه تجهیزات
 کد گذاری و پلاک کوبی تجهیزات
تهیه و تدوین دستورالعمل های نگهداری
تعریف فرایند مشخص برای انجام تعمیرات جهت نظارت کامل بر اجرای تعمیرات
راه اندازی کامل لایه ی نت نرم افزار سیماب فا 

نمونه پلاک تجهیزات 

 

نمونه تابلو مشخصات تاسیس

استقرار سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگویانه
این استراتژی بر این باور استوار است که اغلب خرابی های ماشین آلات و تجهیزات صنعتی، پس از رسیدن به یک مرحله مشخص، نشانه هایی از خود بروز می دهند که می توان این نشانه ها را به صورت ارتعاشات، صدا، امواج آلتراسونیک، ذرات فرسایشی، دما و . . . تشخیص داده و وقوع خرابی را پیش بینی کرد. لذا می توان قبل از رسیدن خرابی به مراحل بحرانی، با برنامه ریزی فعالیت تعمیراتی و اجرای آن، پیشرفت خرابی را متوقف ساخت.

  

ترموگرافی
ترموگرافی يكي از تکنیکهای CBM است که بیشتر برای تشخیص وجود عیب بکار می رود ، تا تشخیص علت وقوع عیب .
این روش بازرسی بر این اساس بنیانگزاری شده است که اجزاء یک سیستم ، هنگامی که به طرز صحیح کار نکنند ، باعث افزایش دما می شوند .
با اندازه گیری توزیع دما در سطح ماشین آلات در حین کار ، و مقايسه آن با توزیع دمایی آن ماشین در حالت کارکرد سالم (که از مستندات و کاتالوگهای مربوط به ماشین بدست می آید ) یا دوره های قبل و یا تجهیزات مشابه می توان ایجاد و رشد عیوب را تحت نظر گرفت .

در این خصوص با خرید دستگاه دوربین ترموگرافی با رزولوشن مورد نیاز برای تجهیزات صنعت آب و برداشت تصاویر حرارتی طبق برنامه زمانبندی از کلیه تابلوهای برق و الکتروموتورهای زمینی و تجزیه و تحلیل آنها اقدامی موثر در افزایش طول عمر تجهیزات و جلوگیری از تعمیرات پرهزینه صورت پذیرفته است. 

اقدامات انجام یافته در استان
خرید یک دستگاه دوربین ترموگرافی
تهیه عکس های حرارتی توسط دوربین ترموگرافی  و پردازش آنها توسط نرم افزار مربوطه و مشخص نمودن نقاط بحرانی
 ارسال تصاویر تهیه شده به گروه انرژی جهت تحلیل و عیب یابی
ارسال نتایج عیب یابی به شهر مربوطه و هماهنگی جهت رفع عیوب
انجام ترموگرافی مجدد جهت اطمینان از رفع عیب

 

نمونه هایی از تصاویر ترموگرافی از تجهیزات

 

نمونه گزارش ترموگرافی

 

ارتعاش سنجی:
هدف از ارتعاش سنجی اطلاع از شرایط عمومی دستگاه های دوار و استخراج مشکلات احتمالی آنها از طریق اندازه گیری میزان ارتعاش دستگاه ومقایسه آن با توصیه های سازندگان یا استاندارد های موجود و یا دستگاه های مشابه می باشد.
ارتعاش سنجی تجهیزات دوار با استفاده از توان بخش خصوصی در سطح ایستگاههای پمپاژ استان انجام گرفته و برنامه ریزی لازم جهت رفع عیوب شناسایی شده صورت گرفت.نمونه گزارش ارتعاش سنجی:

 

نقشه شبکه آبرسانی

وجود نقشه در بهره برداری از تاسیسات زیربنایی نظیر شبکه های آبرسانی به علت مدفون بودن از اهمیت زیادی برخوردار است. هر گونه اقدامی در جهت بهبود بهره برداری از شبکه های آب و فاضلاب مستلزم وجود نقشه می باشد.
نقشه شبکه توزیع آب شهری در شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی نیز همانند سایر شرکت های آب و فاضلاب دارای اشکالات و مشکلات زیادی می باشد.
این اشکال ناشی از این است که تاکنون استاندارد خاصی برای ترسیم نقشه شبکه های توزیع آب کشور تدوین نشده است.

به منظور حل مشکلات نقشه، کار گروهی تشکیل و اقدامات ذیل انجام گردید:
تدوین دستورالعمل تهیه نقشه های شبکه آب و فاضلاب
خرید نقشه مختصاتی شهرهای تابعه از سازمان جغرافیایی برای 25 شهر استان
جذب پیمانکار جهت ترسیم نقشه بر روی نقشه های پایه ی خریداری شده طبق دستورالعمل
برداشت مختصات کلیه شیرآلات شبکه و خطوط انتقال و انتقال این مختصات بر روی نقشه ترسیمی 

طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام