نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
جمعه 24 آبان 1398
  • معرفی دفتر
  • کارشناسان دفتر
  • وظایف اصلی دفتر
  • سایر وظایف دفتر

دفتر نظارت بر بهر ه برداری تاسیسات آب شهری زیر نظر معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان غربی با شش نفر کارشناس با تجربه و کاردان جهت نظارت بر نگهداری ،تعمیرات و بهره برداری کلیه تاسیسات آب امورهای تابعه استان و شرکت آب و فاضلاب خوی انجام وظیفه مینماید. بهزاد علیزاده بعنوان مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات آب شهری با 12 سال سابقه کار که دو سال آن بعنوان کارشناس نظارت بر تصفیه خانه فاضلاب ، چهار سال بعنوان رئیس اداره فنی و توسعه امور ارومیه ،حدود یکسال مدیر دفتر نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب استان ، پنج سال مدیر دفتر قراردادها و از سال 1397 تا کنون بعنوان مدیر دفتر در حال فعالیت می باشد.

کارشناسان دفتر عبارتند از:

مهندس کاظم جباری بعنوان کارشناس ناظر بهر ه برداری امورهای ارومیه ،ماکو ،شوط ،پلدشت ،تکاب و شاهیندژ با 27 سال سابقه کار

مهندس جمشید استوار بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای میاندوآب ،چالدران ، قره ضیاالدین ،اشنویه و نقده با 24 سال سابقه کار

مهندس کبری ستوده مرام بعنوان کارشناس امور نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و مسئول سامانه سیمابفا با 20 سال سابقه کار

مهندس شهرام عظیمی بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای سلماس ،سردشت،خوی ،مهاباد ،پیرانشهر و بوکان با 15 سال سابقه کار

مهندس حسین نعیمی بعنوان کارشناس ناظر بهر ه برداری تصفیه خانه های آب با 10 سال سابقه کار

مهندس رحیم نقی پور بعنوان تکنسین pm با 11 سال سابقه کار

وظایف اصلی دفتر:

حوزه کاری دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات آب شهری از منابع تولید آب شامل چاه ،چشمه ،رودخانه ، تصفیه خانه ها و آب شیرین کن های آب شروع و با مسائل مربوط به انتقال ،تصفیه ،پمپاژ ،ذخیره سازی و توزیع آب ختم میشود . کنترل عملیات ، ارزیابی ، ساماندهی و کنترل و نظارت بر عملیات نگهداری ،تعمیرات و بهره برداری تاسیسات آب در شهرهای استان بعهده این دفتر بوده و وظایف اصلی دفتر عبارتند از:

مدیریت تولید و توزیع آب شهرهای استان

راهبری فرایند های نگهداری ،تعمیرات و بهر ه برداری تاسیسات آب

نظارت بر اپراتوری تجهیزات و تاسیسات آب

مرمت و بازسازی تاسیسات آب مورد نیاز

سایر وظایف دفتر:

1-برنامه ریزی تامین ،تولید و توزیع آب از منابع مختلف زیرزمینی ،سطحی ، خرید آب

2- مدیریت ، کنترل و نظارت فعالیت های نگهداری و تعمیرات تاسیسات و تجهیزات آب استان

3- تدوین بودجه و ارزیابی عملکرد امورهای تابعه

4- مدیریت و کنترل ونظارت بر قراردادهای بهر ه برداری در ۱۰ شهر استان

5-پیگیری امور مربوط به تصفیه خانه های آب

6 - پیگیری امور شبکه ، انشعابات ، اتفاقات شبکه ، نگهداری مخازن آب

7- پیگیری امور ایستگاههای پمپاژ آب و خطوط انتقال

8- پیگیری ، مدیریت و بازسازی تاسیسات آب ، محوطه سازی ،حصارکشی و...

9- پیگیری و برنامه ریزی آموزش اپراتورها و مسئولین بهره برداری

10- مدیریت و راهبری سامانه سپتا و سیماب فا ی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

11- مدیریت و راهبری سامانه نت شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

12- بررسی ، برنامه ریزی و پیگیری وضعیت تامین و توزیع آب شهرهای بحران دار و رفع آنها قبل از فرارسیدن پیک مصرف

13- اجرای امانی طرحهای مصوب مهندسی مجدد تاسیسات آب با هماهنگی دفترانرژی

14- رسیدگی و نظارت برقرارداد شرکت خدماتی بهره برداری تاسیسات آب وفاضلاب شهرهای استان

طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام