نوع جستجو را انتخاب نمایید
 • سایت
 • وب
جستجو
سه شنبه 8 بهمن 1398

 • سیاست های استانی
 • اهداف
 • برنامه ها
 • قوانین
 • مقالات

 •   رعایت اصول پدافند غیر عامل با لحاظ طبقه بندی مراکز، اماکن وتاسیسات
 •   تهیه طرحهای پدافند غیر عامل در شهرهای استان
 •   تهیه طرحهای جامع پدافند غیر عامل در برابر سلاحهای غیر متعارف
 •   دو منظوره نمودن مستحدثات وتعدد خطوط انتقال
 •   فرهنگ سازی ، آموزش و توسعه تحقیقات
 •   رعایت طبقه بندی اطلاعات طرحهای پدافند غیر عامل
 •   ممانعت از ايجاد تأسيسات پرخطر در مراكز جمعيتي و بيرون بردن اين گونه تأسيسات از شهرها و پيش بيني تمهيدات ايمني براي آن دسته از تأسيساتي كه وجود آنها الزامي است و ممانعت از ايجاد مراكز جمعيتي در اطراف تأسيسات پرخطر با تعيين حريم لازم.
 •   به كارگيري اصول و ضوابط پدافند غيرعامل در مقابله با تهديدات نرم افزاري و الكترونيكي و ساير تهديدات جديد دشمن به منظور حفظ و صيانت شبكه ‌هاي اطلاع‌ رساني، مخابراتي و رايانه‌ اي.
 •   پيش بيني ساز و كار لازم براي تهيه طرح هاي مشترك ايمن سازي و ايجاد هماهنگي در ساير طرح ها و برنامه ها و مديريت نهادهاي مسئول، در دو حوزه پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم‌افزايي و كاهش هزينه‌ها.

 

استتار ، اختفاء ، ایمن سازی با اولویت مراکز وتاسیسات حیاتی، حساس ومهم

انجام مطالعات پدافند غیر عامل بعنوان زمینه ساز انجام اقدامات اجرایی یر اساس اصول علمی وکارشناسی وپرهیز از چند باره کاریها وپرت هزینه

حفظ سلامت بهداشتی آب شرب شهرها با جلوگیری از آلودگی ناشی از حمله بیو تروریسم ووقوع بحران بیولوژیک

حفظ پایداری در ارائه خدمات در زمان وقوع بحران

آشنایی عموم شهروندان در نحوه عمل وهمکاری با شرکتهای آبفا وپرسنل شرکت درنحوه اقدام بر اساس وظایف محوله ، یرگزاری دوره های آموزشی،انتشار تراکت ، جزوه ، کتاب وبرنامه های صوتی وتصویری

با توجه به ماهیت امنیتی حوزه پدافند غیر عامل رعایت طرح طبقه بندی  از سوی مجموعه عوامل شرکت در انجام مکاتبات وسخنرانیها ومصاحبه ها وارائه گزارش به سایر دستگاهها الزامیست

حذف ویا کاهش خطرات احتمالی ومتقابل تاسیسات آسیب دیده و جمعیت تحت پوشش

بکارگیری و، توسعه نرم افزارهای نوین بومی در تاسیسات وافزایش ضریب امنیت در برابر تهدیدات دشمن در حوزه های الکترونیکی ، مخابراتی ورایانه ای

انجام مانورهای مشترک در حوزه تخصصی آبفا وسایر حوزه های مرتبط

بازيابي و برقراري تسهيلات و خدمات آسيب ديده در نتيجه ي حمله یاسانحه غیر قابل پیش بینی که تعادل مابین عرضه وتقاضارا در تامین وتوزیع این کالای حیاتی ازبین ببرد

ایجاد نظام مدیریت جامع به منظور هشدار بموقع قبل از وقوع حوادث

استتار ویا اختفاء منابع تولید ، ذخیره وتولید انتقال آب وتصفیه خانه های آب وفاضلاب (درخت کاری وفضای سبز محوطه و مدفون سازی )

حصار کشی منابع ذخیره

استحکام و اختفای اتاق کنترل در تصفیه خانه ها

بررسی پایداری سازه ای وایمن سازی تاسیسات

انجام مطالعات پدافند غیر عامل در شهرهای استان

تجهیز خطرات ناشی از کلر زنی وتجهیز آنها به حسگرهای هشدار دهنده

استفاده از فنا وریهای نوین وایمن گند زدایی

نصب تجهیزات وحسگرهای هوشمنددربرابر حملات بیوتروریسم در منابع تولید،ذخیره وتصفیه خامه های آب

چند قلو سازدر مخازن

دومنظوره نمودن خطوط انتقال ازمنابع ذخبره

دومنظوره نمودن خطوط اصلی شبکه ازمنابع تولید

نصب شیر خط مناسب برای تخلیه اضطراری در خطوط انتقال

برگزاری دوره آموزشی یرای پرسنل شرکت

همکاری با دانشگاهها در حمایت از پایان نامه های دانشجویی در مقطع ارشد ودکتری

آزاد سازی حریم تاسیسات

انتقال تاسیسات پرخطر از مراکز جمعیتی

تهیه نرم افزار مورد نیاز بومی وبکارگیری آن در تاسیسات و سایر واحدهای اداری

پیش بینی واحداث انبارهای ذخیره

 

ایجاد مسیرانحرافی اضطراری

تامین موتور ژنراتور برای تامین برق اضطراری در تاسیسات

اقداماتی که در راستای پدافند غیر عامل در شرکت آبفای آذربایجانغربی صورت گرفته است :

تبیین سیاستها ی استانی ، اهداف وبرنامه ای شرکت در راستای اصول ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه پدافند غیر عامل ومطابق با برنامه پنجم توسعه کشور

توزیع کتب ومقالات در بین پرسنل ومدیران شرکت جهت فرهنگ سازی در حوزه پدافند غیر عامل

 

تهیه فلوچارت عملیاتی در زمان وقوع بحران جهت تسریع در روند عملیات وجلوگیری از سر در گمی نیروهای مدیریتی وعملیاتی

 

احصاء انواع تهدیدا درتاسیسات حوزه عمل شرکت آبفای آذربایجانغربی

تدوین شرح خدمات چگونگی انجام عمل در چهار بخش پیشگیری ، مقابله ، بازسازی در حوزه عمل مربوطه

 

ساماندهی پرسنل شرکت وتعریف وظایف وحدود اختیارات لازم در مواقع وقوع بحران

 

نصب وراه اندازutm

نصب آنتی ویروس لای سنس دار

زونبندی شبکه کامپیوتری

جداسازی بسترشبکه واینترنت

نصب وراه اندازی سیستم دوربین های مداربسته در تصفیه خانه های فاضلاب استان

پیگیری استقرار سیست Isms

نصب وراه اندازی سیستدوربین های مدار بسته در امورها وستاد

برگزاری کلاسهای آموزشی استفاده از اینترنت در نقل وانتقال اطلاعات

نصب وراه اندازی سیستم پرتال برق اظطراری چاهها در سطح استان برای تامین آب

اجرای حفاظت فیزیکی در مخازن آب شهرهای : ارومیه ، میاندوآب ،ماکو ،اشنویه ،نقده ، تکاب وبرنامه ریزی برای سایر شهرهای استان

پیگیری راه اندازی واستفاده از انرژیهای نو در تامین برق تاسیسات در سطح استان از جمله توربینهای برق آبی و..

 

خرید وراه اندازی یک دستگاه تولید آب بسته بندی

اجرای مانورهای پدافندی تعمیرات اساسی شبکه وخطوط انتقال آب وفاضلاب

ایجاد بستر امن مخابراتی برای واحدهای اتفاقات در شهرهای استان

تهیه دستورالعملها وایین نامه های فنی وتخصصی مرتبط با وظایف مدیریت بحران وپدافند غیر عامل

ساخت وتجهیز ساختمان پایش وکنترل در مجموعه ای واحد شامل مرکز122وتله متری تاسیسات ودفتر مدیریت بحران بعنوان اولین مرکز واحد در پایش وکنترل وفرماندهی خدمات رسانی ومدیریت بحران

پیشگیری وکاهش اسیب پذیری ناشی در مقابل تهدیدات طبیعی وغیر طبیعی انجام سایر امور وحوله در چارچوب وظایف شغل مورد تصدی

 

 

قانون برنامه پنجم توسعه -مواد مرتبط با حوزه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

 

ماده198ـ به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساختها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه.

ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم.

ج ـ ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان.

تبصره ـ پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می‌رسد.

ماده199ـ پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجراء درخواهد آمد. موافقتنامه این گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

 

ماده201ـ دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم‌های دفاعی، اقدام‌های ذیل را در صورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

الف ـ تقویت مؤلفه‌های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سامانه‌های (سیستم‌های) فرماندهی (I 4C).

ب ـ ارتقاء فناوری‌های نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستم‌های) اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.

ج ـ بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.

د ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.

هـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیند‌های صنعتی نوین.

و ـ ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.

ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی.

ح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاری‌ها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.

ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر).

ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.

ک­ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرح‌های حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنایی و ساختمان‌های حساس و شریان‌های اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (179) این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.

آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به‌ مرحله اجراء گذاشته می‌شود.

ماده206ـ وزارت اطلاعات موظف است در محدوده قوانین موضوعه کشور و در چهارچوب اختیارات قانونی خود با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط در خصوص مورد ذیل اقدام قانونی به عمل آورد:

الف ـ تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور.

تبصره ـ کلیه دستگاهها و نهادهایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند موظفند نسبت به در اختیار قراردادن بانکهای رقومی (دیجیتالی) خود به استثناء موارد طبقه‌بندی‌شده، حریم خصوصی و مواردی که در قوانین افشاء اطلاعات ممنوع شده است، اقدام نمایند.

ب ـ تهیه طرح نظام ملی تعیین صلاحیت امنیتی مشاغل دولتی، عمومی و خصوصی و طرح نظام ساماندهی حفاظت از اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به‌منظور جلوگیری از نفوذ و دسترسی عوامل بیگانه و دشمنان نظام به اطلاعات و اسناد طبقه‌بندی‌شده

ج ـ تشکیل کمیسیون ویژه‌ای مرکب از دستگاه‌های اصلی ذی‌ربط برای تهیه و اجرای طرح جامع مبارزه با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) و تعیین وظایف هریک از دستگاهها به منظور مبارزه هماهنگ با تروریسم زیستی (بیوتروریسم) به صورت یک اصل نهادینه‌شده در کشور تا پایان برنامه.

تبصره ـ کمیسیون مذکور موارد نیازمند قانون در زمینة بیوتروریسم را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کند.

ماده215ـ پیشنهاد طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه بر اساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار، زمان‌بندی اجرا)، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرح‌های مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سال‌های برنامه و سال‌های بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در شش ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافـقتنامه‌ها برای دوران برنامه معـتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری در خصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای برای سال‌های باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج ـ موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرح‌ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های ‌طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بلامانع است.

د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

هـ ـ معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به استثناء طرح‌های دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وب‌گاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

و ـ تصویب طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح‌های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی‌شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.

ماده 224ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دوره برنامه پنجم تنفیذ می‌شود:

ش ـ به دولت اجازه داده می‌شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه‌درصد (3%) و اعتبارات موضوع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد (2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت‌وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارات مذکور به ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارائی سرمایه‌ای به جمعیت هلال‌احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور

18/9/88
فصل اول: کلیات

ماده 1- در این آیین نامه واژه‌ها و اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

الف- قانون: قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور

ب- شورای عالی: شورای عالی مدیریت بحران کشور

ج- سازمان: سازمان مدیریت بحران کشور

د-شورای هماهنگی: شورای هماهنگی مدیریت بحران کشور

هـ- دستگاه‌های ذی‌ربط: وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر نام است، نیروهای نظامی و انتظامی، نهادها و دستگاه‌های تحت نظر مقام معظم رهبری، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و رسانه‌های گروهی، تشکل‌های مدنی و مردمی و بخش‌های خصوص و تعاونی مرتبط با مدیریت بحران

ماده 2- تشخیص وقوع بحران (حادثه) ملی و منطقه‌ای و اعلام آن به دستگاه‌های ذی‌ربط بر عهده وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی مدیریت بحران) می‌باشد و تشخیص وقوع بحران‌های استانی و محلی و اعلام آن به دستگاه‌های استان و شهرستان به ترتیب با استاندار و فرماندار می‌باشد.

تبصره 1- دستورالعمل تشخیص و اعلام بحران (در هر یک از سطوح ملی، منطقه‌ای، استانی و محلی) به تصویب شورای عالی می‌رسد.

تبصره 2- دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند علایم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازمانی آن در استان اعلام کنند.

فصل دوم: نقش و وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط با بحران

ماده 3- نقش و وظایف دقیق دستگاه‌های ذی‌ربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحران به پیشنهاد آن‌ها و تایید شورای هماهنگی و تصویب شورای عالی حداکثر ظرف سه ماه توسط وزیر کشور (قائم مقام رئیس شورای عالی) بر اساس بند "3" ماده (4) قانون برای سیر مراحل قانونی تصویب ارایه خواهد شد.

تبصره 1- وظایف ابلاغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویب نامه شماره 2282ت/24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصویب و ابلاغ تشکیلات و وظایف جدید دستگاه‌ها به قوت خود باقی است.

تبصره 2- دستگاه‌های ذی‌ربط مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حوزه مربوط را برای مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شورای عالی ارسال نمایند تا بر حسب ضرورت جهت تصویب به هیأت وزیران ارایه شود.

ماده 4- دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند وظایف مربوط به مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی را طبق مصوبات شورای عالی موضوع ماده (2) انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند.

ماده 5- نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیری کشور و استان‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط در امر مدیریت بحران موظفند با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و واحدهای استانی و با رعایت اولویت و نظارت سازمان نسبت به تهیه طرح جامع خطرپذیری مناطق اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیری کل کشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌ای (سه ماهه) به شورای عالی ارایه نماید.

تبصره 1- سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهد تا در یک برنامه زمان‌بندی مشخص تحقق یابد.

تبصره 2- اقدامات انجام شده توسط وزیر کشور به صورت دوره‌های شش ماهه به شورای عالی منعکس می‌گردد.

تبصره 3- سازمان موظف است برای اجرای کامل این ماده بر دستگاه‌های ذی‌ربط و مسئول در این خصوص نظارت کامل و مستمر داشته باشد.

تبصره 4- دستگاه‌های مسئول تهیه طرح‌های جامع خطرپذیری و نحوه اقدام در قالب شرح وظایف موضوع ماده (4) این آیین نامه مشخص خواهند شد.

ماده 6- سازمان و واحدهای استانی می‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان دستگاه‌های ذی‌ربط بر حسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند:

تبصره 1- رؤسای سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌های مربوط موظفند بلافاصله با درخواست کتبی و شفاهی سازمان و واحدهای تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند.

تبصره 2- دستگاه محل اشتغال کارکنان مشمول این ماده و سایر کارکنانی که به صورت مأمور یا پاره وقت در اختیار سازمان و یا واحدهای استانی نسبت به پرداخت حقوق و مزایای آنان اقدام نمایند.

ماده 7- چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسئولان و کارکنان موضوع ماده (6) آیین نامه، با تشخیص رئیس سازمان، استاندار و یا فرماندار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصوری داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی ذی‌ربط موظف است با رعایت ضوابط موضوع بند "14" ماده (8) قانون بلافاصله فرد دیگری را مأمور انجام وظایف مربوط نماید.

تبصره هر کدام از مدیران و کارکنان دستگاه‌های ذی‌ربط که در هر یک از مراحل مدیریت بحران سهل انگاری و کم کاری نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا مقامات مافوق به مراجع ذی‌صلاح برای برخورد قانونی معرفی خواهند شد.

ماده 8- در مرحله مقابله با بحران، در صورتی که استانداران و فرمانداران و دستگاه‌های ذی‌ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکت‌ها و واحدهای تحت بخش خصوصی و تعاونی و حتی اشخاص را ضروری دانستند، می‌توانند به صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند. در صورت عدم انجام مأموریت محول شده توسط این مؤسسات و شرکت‌ها، موضوع در مراجع ذی‌صلاح قابل پیگیری خواهد بود.

تبصره تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی برابر مقررات جاری کشور و عرف پرداخت می‌گردد.

ماده 9- سازمان حسب بند "18" ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاه‌های ذی‌ربط در مراحل چهارگانه مدیریت بحران نظارت عالی دارد و دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند برنامه‌ها و اقدامات انجام شده برای هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را که در چهارچوب قانون و آیین نامه‌های اجرایی آن انجام شده است، به صورت دوره‌ای در قالب برگه‌های ارزیابی و نظارت که توسط سازمان تهیه می‌گردد، به سازمان و واحدهای استانی برای ارایه به شورای عالی گزارش نمایند.

ماده 10- در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعیین شده برای عملیات مقابله، وظایف محول شده را انجام دهند و مسئولیت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می‌باشد.

فصل سوم: دبیرخانه و چگونگی اداره و ابلاغ مصوبات شورای عالی

ماده 11- جلسات شورا توسط رئیس شورا و یا قائم مقام ایشان و بر اساس دستورالعملی که به تصویب شورا می‌رسد، اداره می‌گردد. ابلاغ مصوبات پس از تایید رئیس جمهور و یا قائم مقام رئیس شورا (وزیر کشور) می‌باشد.

تبصره 1- شورا به صورت عادی، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد داد.

تبصره 2- در مواقع ضروری و بحرانی جلسات فوق‌العاده با دعوت قائم مقام رئیس شورا (وزیر کشور) تشکیل می‌شود.

تبصره 3- دبیرخانه شورا در سازمان مستقر می‌باشد و دبیر آن رئیس سازمان می‌باشد.

فصل چهارم: ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای هماهنگی

ماده 12- اعضای شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:

رئیس سازمان (رئیس)

معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاون وزیر بازرگانی

معاون وزیر راه و ترابری

معاون وزیر جهاد کشاورزی

معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

معاون وزیر نیرو

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

معاون معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

معاون ستاد کل نیروهای مسلح

رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

رئیس جمعیت هلال احمد جمهوری اسلامی

معاون سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی

معاون شهرداری تهران

تبصره 1- حسب موضوع و تشخیص رئیس سازمان از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط با حق رای در جلسات دعوت به عمل می‌آید.

تبصره 2- شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها همانند مرکز به ریاست استاندار و عضویت مقامات دستگاه‌های متناظر در استان تشکیل می‌گردد.

ماده 13 وظایف شورای هماهنگی به شرح زیر تعیین می‌شود:

هماهنگی فعالیت‌های مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران

بررسی و تایید سیاست‌های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالی

نظارت بر عملکرد کارگروه‌های تخصصی

بررسی و تایید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شورای عالی

بررسی و تایید پیشنهادهای تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط به کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی

بررسی و تایید طرح‌ها و برنامه‌های پیشنهادی کارگروه‌ها، دستگاه‌های ذی‌ربط و استان‌ها و تایید اعتبارات مورد نیاز آن‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالی

بررسی و تایید وظایف دقیق و نقش دستگاه‌های ذی‌ربط در مدیریت بحران و ارایه آن به سازمان به منظور طرح در شورای عالی و سیر مراحل تصویب

بررسی و تایید پیش نویس لوایح در زمینه مدیریت بحران در سطوح مختلف

تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور

تصویب برنامه‌های مانور دستگاه‌های ذی‌ربط و هماهنگی اجرای آن‌ها

سایر امور مرتبط و محوله شده

ماده 14- در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهای لازم، اعضای شورای هماهنگی در مرکز و استان‌ها که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیش بینی شده برای مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجام مأموریت‌های محول شده (تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور) اقدام نمایند.

تبصره پایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعلام می‌گردد.

فصل پنجم: کارگروه‌های تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور

ماده 15- سازمان دارای چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر می‌باشد:

کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه خشکسالی، سرمازدگی و مخاطرات کشاورزی (زراعت، باغداری، دامداری، آبزیان و طیور) با مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه حمل و نقل، شریان‌های حیاتی، بلایای جوی و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابری و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه تشکل‌های مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور اجتماعی، فرهنگی و شوراهای وزارت کشور

کارگروه بیمه، بازسازی و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین آلات، آواربرداری ساختمان‌ها، آتش‌نشانی، مواد خطر ناک و انتقال و تدفین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امور عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور

کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور

کارگروه امور سیل و مخاطرات دریایی، برق، آب و فاضلاب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش لایه‌های زمین، ابنیه، ساختمان و شهرسازی با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)

کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان محیط زیست و ریاست معاون مربوط در آن سازمان

کارگروه آموزش و اطلاع رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران و ریاست معاون مربوط در آن سازمان

کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با ریاست رئیس سازمان امداد و نجات

تبصره 1- رئیس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه ذی‌ربط از بین معاونان مرتبط با مدیریت بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) منصوب خواهد شد.

تبصره 2- رؤسای کارگروه‌های تخصصی می‌توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.

تبصره 3- اعضا و شرح وظایف کارگروه‌های تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پس از بررسی سازمان و تایید در شورای هماهنگی توسط وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ خواهد شد.

تبصره 4- کارگروه‌های تخصصی استانی مشابه کارگروه‌های تخصصی زیر مجموعه سازمان در صورت ضرورت و با توجه به حادثه خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شورای هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شد. مصوبات موضوع این تبصره با امضای وزیر کشور (قائم مقام شورای عالی) ابلاغ می‌گردد.

فصل ششم: مقررات مالی، تشکیلات و بودجه

ماده 16- سازمان دارای شخصیت حقوقی، مالی و اداری مستقل بوده و ردیف بودجه‌ای مجزا در لایحه بودجه سالانه کشور برای آن منظور می‌شود و رئیس آن معاون وزیر کشور خواهد بود.

تبصره 1- در هر استانداری واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد می‌گردد.

تبصره 2- مسئول مدیریت بحران استان با حق رای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه استان خواهد بود.

تبصره 3- مسئول واحد شهرستانی سازمان با حق رای عضو شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان خواهد بود.

ماده 17- نمودار سازمانی و تشکیلات تفصیلی و واحدهای استانی و شهرستانی آن به پیشنهاد سازمان و شورای عالی به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد. سقف پست‌های سازمانی بر اساس ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 18- وظایف، تعهدات، دارایی‌ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروی انسانی که قبلاً تحت عنوان دفتر مطالعات و هماهنگی امور ایمنی و بازسازی و دبیرخانه حوادث و سوانح غیر مترقبه کشور و واحدهای استانی بوده‌اند، با رعایت قوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهای مربوط در استان‌ها انتقال می‌یابد.

تبصره وظایف، تعهدات، امکانات و تجهیزات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران مستقر در نهاد ریاست جمهوری به سازمان منتقل خواهد شد.

ماده 19- در دستگاه‌های ذی‌ربط و سازمان‌های مرکزی وابسته به آن‌ها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حداکثر در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمان‌ها و ادارات کل استانی در سطح مدیریت با حداکثر سه اداره از محل پست‌های سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شد.

تبصره 1- در شهرستان‌ها مدیریت بحران با مدیریان و رؤسای ادارات شهرستانی خواهد بود. حداقل یک پست سازمانی کارشناسی برای این منظور به مدیریت‌ها یا اداره ذی‌ربط در دستگاه‌های مذکور در این ماده اختصاص داده خواهد شد.

تبصره 2- در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاه‌های مذکور در این ماده مراتب برای صدور مجوز ایجاد پست سازمانی به هیأت وزیران اعلام خواهد شد.

ماده 20- وزارت کشور موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی در مرحله تشکیل سازمان، نیروی انسانی مورد نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین نماید.

تبصره 1- مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته می‌شوند علاوه بر شرایط احراز پست، باید شرایط احراز اختصاصی دیگری هم داشته باشند که توسط سازمان با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و به همراه منشور اخلاقی کارکنان ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- مجوزهای استخدامی لازم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تا نسبت به تأمین نیروی مورد نیاز در کل کشور با رعایت ضوابط استخدامی اقدام نماید.

تبصره 3- افرادی که به هر نحوی در امر مدیریت بحران در واحدهایی که به موجب ماده (19) ای آیین نامه تشکیل می‌شود به کار گرفته می‌شوند، در طول مدت تصدی از فوق‌العاده ویژه علاوه بر سایر فوق‌العاده‌های کارکنان حداکثر تا بیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می‌شوند.

تبصره 4- کارکنان و اشخاصی که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاری می‌نمایند، در صورت آسیب یا فوت برای برخورداری از مزایای قانونی به مراجع ذی‌ربط معرفی خواهند شد. سازمان برای افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیدات لازم را به منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد.

ماده 21- مشاغل سازمانی و واحدهای مدیریت بحران مندرج در ماده (19) این آیین نامه جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌گردند. دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای عالی ابلاغ خواهد شد.

تبصره کارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگی و مقابله همکاری می‌نمایند. با پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان، بیمه مسئولیت می‌شوند و حق بیمه حادثه نیروی های شرکت کننده دولتی و خصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت می‌گردد.

ماده 22- وزارت کشور موظف است علاوه بر اعتبارات ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت - مصوب 1380- که در اختیار سازمان می‌باشد، از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خرید یا ساخت ابنیه استاندارد و مستحکم و تأمین تجهیزات و امکانات اداری مورد نیاز سازمان واحدهای استانی آن اقدام نماید.

ماده 23- دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط مدیریت بحران موظفند برای تنظیم بودجه تفصیلی نظام جامع مدیریت بحران کشور شامل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، برنامه‌ها و اعتبار مورد نیاز خود را به سازمان پیشنهاد داده تا پس از بررسی و تایید شورای هماهنگی و تصویب آن در شورای عالی برای درج در لایحه بودجه سالیانه به صورت ردیف‌های جداگانه مشخص به هیأت وزیران ارایه نماید.

تبصره دستگاه‌های ذی‌ربط و استانداری‌ها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند.

ماده 24- مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های غیردولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی بر عهده جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران است که با همکاری کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی کشور صورت می‌گیرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمک‌های دولتی داخلی و خارجی اعم از اموال منقول و غیر منقول و وجوه نقدی با رعایت اهداف اهدا کننده بر عهده سازمان است. هر گونه دخل و تصرف، استفاده، توزیع و تصاحب کمک‌های یاد شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع است.

ماده 25- شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان‌ها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هر سال حداقل پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظایف و برنامه‌های پیش بینی شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران در قالب فصل جداگانه‌ای تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شود.

ماده 26- در اجرای ماده (11) و (12) قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیب دیده و فراهم نمودن زمینه برنامه ریزی سالانه در اجرای اقدامات پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی، اعتبارات مصوب هیأت وزیران موضوع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه داری کل در اختیار سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط و استان‌ها قرار گیرد تا برابر مقررات مربوط هزینه نمایند.

ماده 27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از طریق بانک‌های عامل به منظور بازسازی و جبران خسارات بخش‌های مختلف خسارت دیده ناشی از حوادث غیر مترقبه با تأمین یارانه و سود تسهیلات از محل اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهیلات بانکی ارزان قیمت را از محل منابع داخلی بانک‌ها بنا به پیشنهاد سازمان در اختیار استان‌ها و مناطق خسارت دیده قرار دهد.

تبصره هر سال مبلغ کارمزد و مابه‌التفاوت سود تسهیلات پرداختی به بانک‌ها، از طرف سازمان در لایحه بودجه سالیانه منظور خواهد شد.

ماده 28- در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان می‌تواند با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معادل بیست درصد کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیریت بحران و ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافت نماید. سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از محل وصول منابع اعتبارات مصوب مذکور حداکثر تا پایان سال مالی تأمین و پرداخت نماید.

ماده 29- خزانه داری کل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه در ابتدای هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده (12) قانون به طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد.

ماده 30- کمیته تخصصی اعتبارات با توجه به ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (30) قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیر مترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوری و مصرف فوری این اعتبارات، به سرعت و در دوره‌های کوتاه مدت تخصیص دهد. وزرا کشور (سازمان مدیریت بحران) در صورت بروز مشکلاتی در امر تخصیص اعتبار و اختلال تسریع در رسیدگی به امور آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه، مراتب را به هیأت وزیران اعلام نماید.

ماده 31- به منظور پیشگیری، پیش آگاهی و ایجاد آمادگی در دستگاه‌های امدادی، عملیات امدادرسانی به آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (101) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) و تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاه‌های مرتبط با امر مدیریت بحران و شورای هماهنگی مدیریت بحران استان‌ها قرار می‌گیرد تا نسبت به اجرای پروژه‌های مشخص و اولویت دار اقدام نمایند.

فصل هفتم: بیمه حوادث

ماده 32- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش‌های مختلف با اولویت در حوادث محتمل (سیل، زلزله، آفات و امراض کشاورزی و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن) اقدام نماید.

تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است طرح گسترش پوشش بیمه حوادث در سطح عمومی با اولویت (ساختمان‌های مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیر بنایی و ساختمان‌های صنعتی و تجاری و مانند آن) را تا پایان سال 1388 جهت بررسی و پیشنهاد برای سیر مراحل تصویب به سازمان ارایه نماید.

تبصره 2- وزارت جهاد کشاورزی موظف است در مورد بیمه اجباری محصولات کشاورزی و دامی با توجه به قانون بیمه محصولات کشاورزی- مصوب 1362- اقدام لازم را انجام دهد.

تبصره 3- سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در چهارچوب اهداف سازمانی در جهت پشتیبانی مالی، فنی، اجرایی و مدیریتی از شهرداری‌ها و سازمان‌های وابسته و برای ارتقای توان مالی شهرداری‌ها در امر مقابله و بازسازی حوادث، صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید. آیین نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسید.

تبصره 4- دستورالعمل مربوط به تبصره‌های فوق‌الذکر توسط دستگاه‌های ذی‌ربط تهیه و برای تصویب شورای عالی به سازمان ارایه گردد.

فصل هشتم: سایر مقررات

ماده 33- به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند ضوابط، مقررات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تایید شورای هماهنگی رسیده است و توسط سازمان ابلاغ می‌گردد به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایند.

ماده 34- دستگاه‌های ذی‌ربط موظفند در تدوین برنامه‌های سالانه، پنج ساله و افق چشم انداز وظایف خود، ابعاد و اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند.

ماده 35- مصوبات شورای عالی پس از ابلاغ برای دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه و مؤسسات عمومی و غیردولتی و سازمان‌ها، تشکل‌ها و بنگاه‌های بخش خصوصی و تعاونی لازم‌الاجراست.

این تصویب نامه در تاریخ 18/9/1388 به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

 

 

 

نظامنامه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

24/11/1391

 


مقدمه

تأثیرات خاص بحران‌های طبیعی و غیر طبیعی بر صنعت آب و برق به لحاظ آسیب پذیری زیرساخت‌ها در مراحل مختلف طراحی، پیاده سازی و بهره برداری از یک سو و نیاز اساسی به تمرکز در مدیریت عالیه به منظور سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی با استفاده بهینه از کلیه ظرفیت‌های موجود از سوی دیگر؛ ضرورت تدوین این نظامنامه را در راستای استمرار مأموریت صنعت و فعالیت در شرایط اضطرار بیش از پیش آشکار می‌نماید.

1- اهداف

هدف از تدوین این نظامنامه حفظ وحدت رویه، کنترل متمرکز در سطوح راهبردی، انسجام بخشی تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی و همسان سازی روند انجام طرح‌های ذی‌ربط در کلیه شرکت‌های تابعه و وابسته وزارت نیرو؛ با تکیه بر موارد ذیل می‌باشد:

- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های ایمن سازی در تأسیسات حیاتی، حساس و مهم صنعت آب و برق.

- کسب آمادگی‌های لازم در ابعاد سازماندهی و تأمین و تجهیز منابع.

- ایجاد هماهنگی در برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

- افزایش آستانه مقاومت و ظرفیت پایداری، استمرار ارائه خدمات و کاهش زمان بازگشت در شرایط اضطرار.

- مدیریت ریسک و مدیریت جامع بحران

2- محدوده اجرا

- حوزه ستادی وزارت نیرو.

- شرکت‌های مادرتخصصی.

- کلیه شرکت‌های زیرمجموعه.

- مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی تحت نظارت وزارت نیرو.

3- مسئولیت‌ها

- مسئولیت اجرا در حوزه ستادی وزارت نیرو بر عهده مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل می‌باشد.

- مسئولیت اجرا در شرکت‌های مادر تخصصی و زیر مجموعه بر عهده مدیر عامل می‌باشد.

- مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این نظامنامه بر عهده قائم مقام وزیر یا نماینده تام‌الاختیار ایشان می‌باشد.

4- تعاریف

4- 1- بحران

بحران رویدادی است که به طور طبیعی یا به وسیله بشر، به طور ناگهانی یا به صورت فزاینده به وجود آید و سختی و مشقتی را به جامعه انسانی تحمیل کند که برای برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اضطراری، اساسی و فوق‌العاده باشد. سطوح بحران عبارتند از:

4-1-1- بحران ملی (سطح 1)

عبارتست از هرگونه رویداد غیر منتظره‌ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به بکارگیری، هماهنگی و همکاری کلیه امکانات نهادهای مسئول و سایر نهادها به صورت ملی باشد. مانند بروز حادثه در یکی از مراکز حیاتی طبقه بندی شده.

4-1-2- بحران منطقه‌ای (سطح 2)

عبارتست از هرگونه رویداد غیر منتظره‌ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به بکارگیری، هماهنگی و همکاری کلیه امکانات نهادهای مسئول و سایر نهادها به صورت منطقه‌ای باشد. مانند بروز حادثه در یکی از مراکز حساس طبقه بندی شده.

4-1-3- بحران محلی (سطح 3)

عبارتست از هرگونه رویداد غیر منتظره‌ای که ابعاد آن به حدی باشد که برای مقابله با آن نیاز به بکارگیری، هماهنگی و همکاری کلیه امکانات نهادهای مسئول و سایر نهادها به صورت محلی باشد. مانند بروز حادثه در یکی از مراکز مهم طبقه بندی شده.

4-2- مدیریت بحران

مدیریت بحران در برگیرنده یكسری عملیات و اقدامات پیوسته و پویا است كه به طور كلی شامل برنامه ریزی، سازماندهی، تشكیلات، رهبری و كنترل جهت دست‌یابی به اهداف ذیل می‌باشد.

- كاهش پتانسیل خطر.

- ارائه كمك فوری و درخور به هنگام ضرورت.

- دست‌یابی سریع و عملی به جبران وضع موجود و بازگشت به وضعیت اولیه.

4-3- پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل به کلیه فعالیت‌ها و اقداماتی اطلاق می‌شود که بدون استفاده از ابزار و امکانات نظامی و تسلیحات جنگی بتوان از وارد شدن خسارات و صدمات به مردم، تجهیزات و امکانات موجود در یک منطقه جلوگیری و یا شدت آن‌ها را به حداقل رساند.

4-4- دستورالعمل اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

سندی است رسمی که بر اساس مصوبات قانونی و با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌ها، چگونگی انجام وظایف مرتبط با مدیریت بحران و پدافند غیر عامل را به تفکیک تعیین می‌نماید.

4-5- اعتبارات

شامل کلیه اعتبارات جاری، عمرانی و تملک دارائیهای سرمایه‌ای از محل منابع عمومی، داخلی و سایر منابع می‌باشد که به مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل اختصاص می‌یابد.

4-6- شرکت‌های ذی‌صلاح

شرکت‌های مشاور و پیمانکاری هستند که از لحاظ فنی مورد تأیید کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط و ستاد قرار گرفته‌اند. همچنین جهت انجام هرگونه فعالیت در راستای رعایت اصول و ملاحظات پدافند غیرعامل تأیید صلاحیت شرکت‌های مذکور از دفتر مرکزی حراست وزارت نیرو الزامی می‌باشند.

5- اصول و ساختار

5-1- ارکان نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

ارکان نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل عبارتند از:

· ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو.

· دبیرخانه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو.

· کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو.

· کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی.

· دبیرخانه کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی.

· کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه.

5-2- ساختار ارتباط سازمانی

تبصره: به منظور تسریع در تصمیم گیری، فرماندهی و هدایت عملیات در بحران‌های ملی و حسب مورد منطقه‌ای (با تشخیص رییس ستاد)؛ جلسات ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو، کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادر تخصصی ذی‌ربط و عندالزوم کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه استان‌های بحران­زده، معین و جانشین؛ به صورت هم‌زمان در محل اعلام شده توسط رئیس یا دبیر ستاد تشکیل می‌گردد.

5-3- ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

به منظور نهادینه سازی، اجرای اصول و ضوابط پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و در راستای افزایش بازدارندگی، تداوم ارائه خدمات در شرایط اضطراری، کاهش آسیب پذیری و ارتقاء پایداری در کلیه تأسیسات و فرآیندهای صنعت آب و برق؛ ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، که از این پس ستاد نامیده می‌شود؛ در محل حوزه ستادی وزارت نیرو ایجاد می‌گردد.

5-3-1- ترکیب اعضای ستاد

قائم مقام وزیر

رئیس ستاد

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

دبیر ستاد

معاون وزیر در امور آب و آبفا

عضو ستاد

معاون وزیر در امور برق و انرژی

عضو ستاد

معاون وزیر در امور برنامه ریزی و امور اقتصادی

عضو ستاد

مدیر کل حراست وزارت نیرو

عضو ستاد

مدیران عامل شرکت‌های مادرتخصصی

عضو ستاد

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات

عضو ستاد

مدیر کل دفتر روابط عمومی وزارت نیرو

عضو ستاد

فرمانده بسیج وزارت نیرو

عضو ستاد

تبصره: در صورت ضرورت؛ متناسب با موضوع دستور كار جلسات و بنا به پیشنهاد اعضا و موافقت رئیس ستاد از سایر دستگاه‌های ذی‌ربط و افراد حقیقی و حقوقی دعوت به عمل خواهد آمد.

5-3-2- وظایف ستاد

1- سیاست گذاری و ارائه خط مشی‌های لازم در جهت استقرار نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

2- تصویب برنامه‌های سالانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

3- تصویب دستورالعمل‌های اجرایی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

4- نظارت کلان بر برنامه‌های اجرایی و عملکرد کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی و عندالزوم شرکت‌های زیرمجموعه.

5- فرماندهی عملیات و راهبری در بحران‌های ملی (سطح 1).

6- تصویب استانداردها، سطح بندی خطرات و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه.

7- تأیید و تصویب تصمیمات کارگروه‌های تخصصی.

تبصره: جلسات عادی به صورت ماهانه، بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده و ارسال دعوتنامه؛ تشكیل و رسمیت یافته و مصوبات جلسه پس از ابلاغ توسط دبیر ستاد لازم‌الاجرا خواهد بود.

5-4- دبیرخانه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و پیگیری فعالیت‌ها، عملیات اجرایی و مصوبات؛ دبیرخانه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، که از این پس دبیرخانه ستاد نامیده می‌شود؛ با دبیری مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در محل حوزه ستادی وزارت نیرو تشكیل می‌گردد.

5-4-1- وظایف دبیرخانه ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

1- دعوت اعضای ستاد به جلسه، تهیه دستور جلسه، انضمام اسناد، مدارک، صورتجلسات و پیگیری و ابلاغ حسن اجرای مصوبات.

تبصره 1: به منظور تسریع در انجام امور، صورتجلسات و ضمایم مربوطه باید حداكثر یك هفته پس از برگزاری جلسات برای اعضای ستاد ارسال گردد.

تبصره 2: كلیه مكاتبات اداری و پشتیبانی ستاد از طریق دبیرخانه و با امضای دبیر انجام می‌گیرد مگر در مواردی كه ضرورت تأیید و امضای آن با رئیس ستاد باشد.

2- هماهنگی برای فراهم كردن مكان برگزاری مناسب جلسات و تنظیم برنامه زمان‌بندی آن.

3- پیگیری ابلاغ استانداردها و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها در شرکت‌های مادرتخصصی و عندالزوم شرکت‌های زیرمجموعه.

4- پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، شورای عالی و شورای هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور و مصوبات ذی‌ربط شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و سایر ارگان‌های مرتبط؛ در شرکت‌های مادرتخصصی و عندالزوم شرکت‌های زیرمجموعه.

5- جمع بندی و تدوین گزارشات دوره‌ای عملکرد، نحوه تخصیص بودجه و وضعیت طرح‌های مطالعاتی و اجرایی شرکت‌های مادر تخصصی؛ جهت ارائه به ستاد.

6- پیگیری تصویب مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های دارای سطح بندی (حیاتی، حساس و مهم).

7- پیگیری تصویب پیوست‌های پدافند غیرعامل طرح‌های مطالعاتی که منجر به شکل گیری مراکز حیاتی، حساس یا مهم می‌گردند.

8- پیگیری تصویب مطالعات طرح‌های ملی و منطقه‌ای مدیریت بحران.

9- بررسی و تأیید اولویت بندی طرح‌ها و اعتبار مورد نیاز پروژه‌های پیشنهادی ارائه شده توسط کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی.

10- نظارت و پیگیری دریافت اعتبارات مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل از مراجع ذی‌ربط و توزیع آن‌ها.

11- بررسی تأیید هزینه­کرد اعتبارات اختصاص یافته به مباحث مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه.

12- انجام امور دبیرخانه‌ای و تشکیل کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در امور "آب و آبفا" و "برق و انرژی" به منظور بررسی مراکز طبقه بندی شده صنعت آب و برق جهت نیاز سنجی، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، تدوین آیین­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی.

13- تأیید اساتید انتخابی جهت برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و موارد مشابه بر اساس ضوابط مربوطه.

14- معرفی دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط با رشته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به مراکز آموزشی ذی‌ربط بر اساس ضوابط مربوطه.

15- پیگیریِ ابلاغ و ایجاد ساختار سازمانی مناسب در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو.

16- انجام کلیه هماهنگی‌ها و تعاملات برون سازمانی شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه در امور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با ارگان‌های بالادستی.

تبصره: به منظور ممانعت از بروز مشکلات ناشی از عدم هماهنگی و لزوم حفظ وحدت رویه، شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه جهت انجام کلیه تعاملات ذی‌ربط و امور برون سازمانی، موظف به هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل می‌باشند.

17- پیگیری تصویب برنامه‌های سالانه و تأیید کلیه موافقتنامه‌های مرتبط با مباحث مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل.

تبصره: به منظور تهیه برنامه‌های سالانه و تنظیم موافقتنامه‌ها، شرکت‌های مادرتخصصی ملزم به طرح و تصویب موارد مورد نیاز در کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل خود بوده تا پس از بررسی و موافقت کارگروه تخصصی ذی‌ربط، به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.

5-5- کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

به منظور بررسی مراکز طبقه بندی شده صنعت آب و برق، نیاز سنجی، تدوین برنامه‌ها، آیین­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی؛ کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در امور "آب و آبفا" و "برق و انرژی"، که از این پس کارگروه‌های تخصصی نامیده می‌شوند؛ به ریاست دبیر ستاد در محل وزارت نیرو تشکیل می‌گردد.

1- اعضای کارگروه‌های تخصصی با حکم دبیر ستاد منصوب می‌گردند.

2- اعضای کارگروه‌های تخصصی حسب ضرورت می‌توانند از مدیران و کارشناسان متخصص شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه، اعضای هیأت‌های علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، كارشناسان حقیقی و حقوقی متخصص سایر دستگاه‌های اجرایی منصوب گردند.

5-5-1- وظایف کارگروه‌های تخصصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

1- بررسی طرح‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه آن‌ها در قالب برنامه‌های پنج ساله و بودجه سالانه جهت ارائه به دبیرخانه ستاد.

2- بررسی مطالعات طرح‌های ملی و منطقه‌ای مدیریت بحران، طرح‌های پدافند غیرعامل محیط‌های دارای سطح بندی و ارائه تأییدیه به دبیرخانه ستاد.

3- بررسی پیوست پدافند غیرعامل مطالعات طرح‌هایی که منجر به تشکیل مراکز حیاتی، حساس یا مهم می‌گردند و ارائه تأییدیه به دبیرخانه ستاد.

4- بررسی و ارائه تأییدیه گزارش‌های توجیهی و اعلام نیازهای انجام مانورها، برگزاری سمینارها، همایش‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و سایر موارد مشابه که در کلیه سطوح توسط شرکت‌های مادرتخصصی پیشنهاد گردیده است به دبیرخانه ستاد.

5- نیاز سنجی و تهیه پیش نویس قوانین و مقررات، آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها جهت ارجاع به دبیرخانه ستاد.

6- تدوین و بازنگری استانداردها و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه.

7- انجام پژوهش‌های مورد نیاز در راستای دست‌یابی به راهکارهای جدید کم هزینه، مؤثر و عملیاتی.

8- تدوین دستورالعمل‌های آموزشی و فرهنگ سازی.

5-6- کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی

به منظور نهادینه سازی، اجرای اصول و ضوابط پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در شرکت‌های زیرمجموعه، افزایش بازدارندگی، تداوم ارائه خدمات در شرایط اضطراری، کاهش آسیب پذیری و ارتقاء پایداری در کلیه تأسیسات و فرآیندهای مرتبط با وظایف شرکت‌ها؛ کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل که از این پس کمیته نامیده می‌شود در محل شرکت‌های مادرتخصصی ایجاد می‌گردد.

5-6-1- ترکیب اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی

رئیس کمیته

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی

دبیر کمیته

مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو

عضو کمیته

معاونین مدیر عامل

اعضای کمیته

مدیر حراست شرکت مادرتخصصی

عضو کمیته

مدیران عامل ذی‌ربط در شرکت‌های زیرمجموعه استان تهران

عضو کمیته

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت مادرتخصصی

عضو کمیته

فرمانده بسیج شرکت مادرتخصصی

عضو کمیته

5-6-2- وظایف کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی

1- نیاز سنجی، بررسی اولیه طرح‌ها و ارتباط سازی بین کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه و ستاد.

2- نظارت بر اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های استقرار نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارائه شده توسط ستاد.

3- نظارت بر اجرای سطح بندی خطرات و استانداردها.

4- نظارت بر اجرای دستورالعمل‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

5- نظارت بر برنامه‌های اجرایی و عملکرد کمیته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه.

6- فرماندهی عملیات و راهبری در بحران‌های منطقه‌ای (سطح 2) و ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه ستاد.

7- شناسایی تأسیسات و فرایندهای حیاتی، حساس، مهم و آسیب پذیر و انعکاس به دبیرخانه ستاد.

8- تهیه شرح وظایف کلیه واحدها، مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری.

9- نیاز سنجی و برآورد اعتبار مورد نیاز طرح‌های مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل و اعلام نیاز به دبیرخانه ستاد.

تبصره 1: جلسات عادی به صورت ماهانه، بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده و ارسال دعوتنامه؛ تشكیل و یک نسخه از صورت جلسه آن جهت دبیرخانه ستاد ارسال می‌گردد.

تبصره 2: تصمیمات اخذ شده توسط کمیته پس از طرح و تصویب در ستاد و ابلاغ توسط دبیرخانه ستاد لازم‌الاجرا می‌باشد.

5-7- دبیرخانه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی

به منظور ایجاد هماهنگی، پشتیبانی و پی‌گیری فعالیت‌ها، عملیات اجرایی و مصوبات و پاسخگویی بالادستی؛ دبیرخانه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل با دبیری مدیر دفتر ذی‌ربط، که از این پس دبیرخانه شرکت‌های مادر تخصصی نامیده می‌شود؛ تشكیل می‌گردد.

تبصره 1: به منظور ایجاد ساختار یکپارچه و هماهنگ در بخش مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و نیز رعایت اصول امنیتی، مدیران دفاتر یادشده جهت شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه با پیشنهاد بالاترین مقام اجرایی شرکت ذی‌ربط؛ پس از طی مراحل قانونی و در چارچوب ضوابط ابلاغی ستاد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو، منصوب می‌گردند.

تبصره 2: دفاتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی و زیرمجموعه زیر نظر مدیرعامل شرکت تشکیل می‌گردند.

5-7-1- وظایف دبیرخانه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های مادرتخصصی

1- دعوت اعضای کمیته به جلسه، تهیه دستور جلسه، انضمام اسناد، مدارک، صورتجلسات و پیگیری حسن اجرای مصوبات ستاد.

تبصره 1: به منظور تسریع در انجام امور، صورتجلسات و ضمایم مربوطه باید حداكثر یك هفته پس از برگزاری جلسات برای اعضای کمیته و اطلاع دبیرخانه ستاد ارسال گردد.

تبصره 2: كلیه مكاتبات اداری و پشتیبانی کمیته از طریق دبیرخانه و با امضای دبیر انجام می‌گیرد مگر در مواردی كه ضرورت تأیید و امضای آن با رئیس کمیته باشد.

2- هماهنگی برای فراهم كردن مكان برگزاری مناسب جلسات و تنظیم برنامه زمان‌بندی آن.

3- ارائه گزارشات دوره‌ای عملکرد، نحوه تخصیص بودجه و وضعیت طرح‌های مطالعاتی و اجرایی به دبیرخانه ستاد.

4- ارائه گزارش لحظه‌ای بحران‌ها و حوادث محلی و منطقه‌ای به دبیرخانه ستاد.

5- تهیه و تدوین استانداردها و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه و پیشنهاد به ستاد و پیگیری تصویب آن.

6- پیگیری و درخواست تأیید برنامه‌ها و هزینه کرد اعتبارات مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل از دبیرخانه ستاد.

7- بررسی مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های دارای سطح بندی و ارائه به دبیرخانه ستاد جهت تصویب.

8- بررسی پیوست‌های پدافند غیرعامل طرح‌های مطالعاتی که منجر به شکل گیری مراکز حیاتی، حساس یا مهم می‌گردند و ارائه به دبیرخانه ستاد جهت تصویب.

9- بررسی مطالعات مدیریت بحران طرح‌های ملی و منطقه‌ای و ارائه به دبیرخانه ستاد جهت تصویب.

10- پیشنهاد اولویت و اعتبار مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به دبیرخانه ستاد جهت تصویب.

11- ارائه گزارش‌های توجیهی و اعلام نیاز انجام مانورها، برگزاری سمینارها، همایش‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و سایر موارد مشابه در کلیه سطوح، جهت اخذ تأیید به دبیرخانه ستاد.

12- پیگیری اخذ تأیید اساتید انتخابی جهت برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و سایر موارد مشابه از دبیرخانه ستاد.

13- پیشنهاد معرفی دانشجو جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط با رشته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به دبیرخانه ستاد.

14- پیگیری و ایجاد ساختار سازمانی مناسب در شرکت مادر تخصصی و شرکت‌های زیرمجموعه ذی‌ربط.

15- اجرای آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، مصوبات کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور، شورای عالی و شورای هماهنگی سازمان مدیریت بحران کشور، شورای امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت مصوب که صرفاً توسط دبیرخانه ستاد منعکس می‌گردد.

16- اجرای استانداردها و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه ابلاغی توسط دبیرخانه ستاد.

17- ارزیابی فنی شرکت‌های مشاور و پیمانکار در رشته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل.

18- بهره گیری از فناوری‌های نوین جهت مقابله با تهدیدات جدید (نرم افزاری، الکترونیکی و ...).

19- نظارت بر اجرای شرح وظایف کلیه واحدها، آموزش مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری و تمرین دستورالعمل‌ها.

20- تهیه و تنظیم پیش نویس موافقتنامه‌ها در بخش‌های مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل و پیگیری تأیید از دبیرخانه ستاد.

21- هماهنگی با دبیرخانه ستاد جهت انجام کلیه تعاملات برون سازمانی با ارگان‌های بالادستی.

5-8- کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه

به منظور اجرای اصول و ضوابط پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه مرتبط با وظایف شرکت‌ها؛ کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، که از این پس کمیته استانی نامیده می‌شود؛ در محل شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد می‌گردد.

5-8-1- ترکیب اعضای کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه

مدیرعامل شرکت

رئیس کمیته

مدیر واحد سازمانی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت

دبیر کمیته

مدیر دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مادرتخصصی

عضو مدعو کمیته

معاونین مدیر عامل شرکت

اعضای کمیته

مدیر حراست شرکت

عضو کمیته

مدیر دفتر روابط عمومی شرکت

عضو کمیته

فرمانده بسیج شرکت

عضو کمیته

5-8-2- وظایف کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت‌های زیرمجموعه

1- اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های استقرار نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارائه و ابلاغ شده توسط ستاد.

2- اجرای دستورالعمل‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابلاغی توسط ستاد.

3- فرماندهی عملیات و راهبری در بحران‌های محلی (سطح 3) و ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی و ستاد.

4- شناسایی تأسیسات و فرایندهای حیاتی، حساس، مهم و آسیب پذیر و انعکاس به دبیرخانه کمیته شرکت مادرتخصصی.

5- تهیه شرح وظایف کلیه واحدها، مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری.

6- نیاز سنجی و برآورد اعتبار مورد نیاز طرح‌های مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل استان جهت پیشنهاد به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

تبصره: جلسات عادی به صورت ماهانه، بر اساس برنامه از پیش تنظیم شده و ارسال دعوتنامه؛ تشكیل و یک نسخه از صورت جلسه آن جهت دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط ارسال می‌گردد.

7- ارائه گزارشات دوره‌ای عملکرد، نحوه تخصیص بودجه و وضعیت طرح‌های مطالعاتی و اجرایی به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

8- ارائه گزارش لحظه‌ای بحران‌ها و حوادث محلی و منطقه‌ای به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط و دبیرخانه ستاد.

9- پیگیری و درخواست تأیید برنامه‌ها و هزینه کرد اعتبارات مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل از شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

10- ارائه مطالعات پدافند غیرعامل طرح‌های دارای سطح بندی جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

11- ارائه پیوست‌های پدافند غیرعامل طرح‌های مطالعاتی که منجر به شکل گیری مراکز حیاتی، حساس یا مهم می‌گردند جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

12- ارائه مطالعات مدیریت بحران طرح‌های ملی و منطقه‌ای جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

13- ارائه گزارش‌های توجیهی و اعلام نیاز انجام مانورها، برگزاری سمینارها، همایش‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و سایر موارد مشابه در کلیه سطوح، جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

14- طی مراحل اخذ تأیید اساتید انتخابی جهت برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و سایر موارد مشابه از دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط.

15- پیشنهاد معرفی دانشجو جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط با رشته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط.

16- اجرای استانداردها و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم‌ها، فرایندها، تأسیسات موجود و طرح‌های توسعه ابلاغی توسط ستاد.

17- ارزیابی فنی شرکت‌های مشاور و پیمانکار در رشته‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و ارائه به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذی‌ربط.

18- بهره گیری از فناوری‌های نوین جهت مقابله با تهدیدات جدید (نرم افزاری، الکترونیکی و ...).

19- نظارت بر اجرای شرح وظایف کلیه واحدها، آموزش مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری و تمرین دستورالعمل‌ها.

20- تهیه و تنظیم پیش نویس موافقتنامه‌ها در بخش‌های مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل جهت ارائه به شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط.

21- هماهنگی با دبیرخانه ستاد جهت انجام کلیه تعاملات برون سازمانی با ارگان‌های بالادستی.

6- اسناد مرتبط و پیوست

1- آیین‌نامه اجرایی بند (11) ماده (121) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ به شماره 19454ت‌33260هـ مورخ 22/04/1384.

2- بند الف از ماده 9 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور مصوب 31/02/1387 مجلس شورای اسلامی.

3- گزارش سازمان بازرسی کل کشور به شماره 89600/88/2/د مورخ 21/10/1388.

4- تبصره 2 از ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور؛ ابلاغی توسط معاون اول رئیس جمهور به شماره 185645ت‌40792ک مورخ 21/09/1388.

5- نمودار سازمانی وزارت نیرو؛ ابلاغی توسط معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی طی نامه شماره 540/46316/89 مورخ 1/6/1389.

6- نمودار سازمانی وزارت نیرو ابلاغی توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور در تاریخ 27/6/1389.

7- مواد 198، 199، بند ک ماده 201، بند الف ماده 215 و بند ش ماده 224 برنامه پنجم توسعه؛ مصوب 15/10/1389 مجلس شورای اسلامی.

8- "سیاست‌های کلی نظام در پدافند غیرعامل" ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح طی نامه شماره 129/315/127/خم مورخ 10/10/1390.

9- ساختار اجرایی، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی واحد سازمانی پدافند غیرعامل وزارت نیرو؛ ابلاغی توسط معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره 446/91/200 مورخ 30/02/1391.

7- بازنگری

1- سایر اسناد اداری، شرح وظایف و نظامنامه‌های ابلاغ شده در امور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در صورت مغایرت با این نظامنامه ملغی اعلام شده و قابلیت اجرایی ندارند.

2- این نظامنامه در شرایط ذیل قابل بازنگری می‌باشد:

1- به منظور ارتقاء کارایی. 2- لزوم هماهنگی با ضوابط و مقررات. 3- تصویب ستاد.

3- این نظامنامه در هفت بند و چهارده تبصره تهیه و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا می‌باشد.

 

طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام