نوع جستجو را انتخاب نمایید
  • سایت
  • وب
جستجو
سه شنبه 8 بهمن 1398
  • معرفی دفتر
  • شبکه و مخازن آب
  • چاه های آب
  • تصفیه خانه های آب
  • مقالات و تقدیرنامه ها
  • ارتباط با دفتر
  • نگهداری و تعمیرات

دفتر نظارت بر بهر ه برداری تاسیسات آب شهری زیر نظر معاون بهره برداری شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان غربی  با پنج نفر کارشناس با تجربه و کاردان جهت نظارت بر نگهداری و بهره برداری کلیه تاسیسات آب امورهای تابعه استان و شرکت خوی انجام وظیفه مینماید.
محمد جعفرغفاری بعنوان مدیر دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات آب شهری با 21 سال سابقه کار که دو سال آن بعنوان کارشناس ناظر امور ارومیه در معاونت مهندسی و توسعه و 13 سال بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای تابعه استان در دفتر آب شهری و از  1389 تاکنون بعنوان مدیر دفتر در حال فعالیت می باشد.
کارشناسان دفترعبارتند از :
مهندس شهرام عظیمی بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای سلماس ،سردشت،خوی ،مهاباد ،پیرانشهر و بوکان با 11 سال سابقه کار
مهندس کاظم جباری بعنوان کارشناس ناظر بهر ه برداری امورهای ارومیه ،ماکو ،شوط ،پلدشت ،تکاب و شاهیندژ با  26 سال سابقه کار
مهندس فیروز ولی زاده بعنوان کارشناس ناظر بهره برداری امورهای میاندوآب ،چالدران ، قره ضیاالدین ،اشنویه و نقده و مسئول سامانه سیماب فا با 20 سال سابقه کار
مهندس حسین نعیمی بعنوان کارشناس ناظر بهر ه برداری تصفیه خانه های آب (11 واحد ) در شهرهای ارومیه ،تکاب ،مهاباد ،پلدشت ،ایواغلی و ماکو با   4 سال سابقه کار
وظایف  اصلی دفتر:
حوزه کاری دفتر نظارت بر بهره برداری تاسیسات آب شهری از منابع تولید آب شامل  چاه ،چشمه  ،رودخانه و تصفیه خانه های آب شروع و با مسائل مربوط به انتقال ،تصفیه ،پمپاژ ،ذخیره سازی و توزیع آب ختم میشود . کنترل عملیات ، ارزیابی ، ساماندهی و کنترل و نظارت بر عملیات نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب در شهرهای استان بعهده این دفتر بوده و وظایف اصلی دفتر عبارتند از:
الف- مدیریت تولید و توزیع آب  شهرهای استان ب- راهبری فرایند های نگهداری و بهر ه برداری تاسیسات  آب  ج-نظارت بر اپراتوری تجهیزات و تاسیسات آب  د-  مرمت و بازسازی تاسیسات آب مورد نیاز
سایر وظایف  دفتر:
1-برنامه ریزی تامین ،تولید و توزیع آب از منابع مختلف زیرزمینی ،سطحی ، خرید آب  2- تدوین بودجه و ارزیابی عملکرد  امورهای تابعه 3- مدیریت و کنترل  ونظارت بر قراردادهای بهر ه برداری در 10 شهر استان 4-پیگیری امور مربوط به تصفیه خانه های آب 5- پیگیری امور شبکه ، انشعابات ، اتفاقات شبکه ، نگهداری مخازن آب 6- پیگیری امور ایستگاههای پمپاژ  آب و خطوط  انتقال 7- پیگیری ، مدیریت  و بازسازی تاسیسات آب ، محوطه سازی ،حصارکشی و...   8- پیگیری و برنامه ریزی آموزش اپراتورها و مسئولین بهره برداری 9- مدیریت و راهبری  سامانه سپتا و سیماب فا ی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  10- بررسی ، برنامه ریزی  و پیگیری وضعیت تامین و توزیع  آب شهرهای بحراندار و رفع آنها قبل از فرارسیدن پیک مصرف 11- اجرای امانی طرحهای مصوب مهندسی مجدد  تاسیسات آب با هماهنگی دفترانرژی  12- نظارت بر  تعمیر و نگهداری تاسیسات آب با هماهنگی واحد pm ستاد 13- رسیدگی و نظارت برقرارداد شرکت خدماتی بهره برداری تاسیسات آب وفاضلاب شهرهای استان

شبکه و خطوط انتقال آب:                                                 
شبکه لوله کشی بخشی از تاسیسات آبرسانی شهری است که وظیفه رسانیدن آب را از منابع تولید به مصرف کنندگان به عهده دارد. شبکه
  های آب حدود ۵۰ الی ۹۰ درصد هزینه تاسیسات آبرسانی یک شهر را به خود اختصاص میدهد. شبکه های آب از خروجی مخازن ذخیره آب  تا حوضچه کنتور آب مشترکین شامل میشود. خطوط انتقال آب تاسیساتی را دربر میگیرند که برای انتقال آب از منابع تامین آب شهر تا مخازن ذخیره آب در نظر گرفته شده است. کل طول شبکه آب شهرهای استان 4778 کیلومتر بوده که 1293 کیلومتر آن زیر قطر ۸۰ میلیمتر و 3485 کیلومتر مابقی بالای قطر ۸۰ میلیمتر می باشد.تعداد انشعابات آب 609025 فقره است.کل طول خطوط انتقال آب 705 کیلومتر است.درحال حاضر ۱۰۰ درصد جمعیت شهرهای تابعه استان تحت پوشش تامین آب می باشد.
اقدامات این دفتر دراین بخش:
-پیگیری وکاهش شکایات مردمی از بابت
  توزیع آب  و فشار شبکه و قطعی احتمالی آب در سال های اخیر و کاهش مناطق مشکل دار از این بابت با اجرای اقداماتی همچون: اصلاح شبکه آب فرسوده ، احداث مخازن آب ذخیره برای نقاط مرتفع به حجم  ، اجرای نصب بوستر پمپ در مناطق مرتفع فاقد مخزن آب در شهرهای ارومیه ، تکاب ،اشنویه و  مهاباد ، مطالعه ،مدلسازی و مدیریت فشار شبکه آب شهر های ارومیه و بوکان و سایر اقدامات دیگر و رضایتمندی بالا نسبت به سالهای گذشته طبق اطلاعات سامانه ۱۲۲
-پیگیری احداث حوضچه ،بازسازی و همسطح سازی
  و نصب شیرآلات جدید درشبکه و خطوط انتقال آب
-پیگیری و نظارت برتهیه نقشه های بروز شده شبکه آب
در جدول شماره یک میزان شبکه ها و خطوط انتقال آب شهرهای استان آورده شده است.
مخازن آب :
مخازن آب برای تامین نوسان های ساعتی و روزانه مصرف آب شهرها بکار می روند.این مخازن غالبا به جز جبران نوسان های مصرف شهر کار تامین فشار لازم در شبکه شهری را نیز انجام میدهد .کل مخازن ذخیره آب شهرهای استان
  401720 متر مکعب بتعداد 127 باب است که در حال حاضر 374530 متر مکعب آن درمدار بهره برداری می باشد.
از اقدامات این دفتر دراین بخش:
-حصارکشی مخازن فاقد حصار یا حصار ناقص در جهت حفظ و نگهداری مطلوب از مخازن

- بازسازی ، محوطه سازی ،احداث سرایداری مخازن آب درجهت حفظ نظافت و زیبایی تاسیسات مذکور  

جمعیت کل  تحت پوشش شبکه آب و فاضلاب  سال 1395                                                                                 

شرح

جمعیت سال 1395

جمعیت تحت پوشش شبکه آب

درصد جمعیت تحت پوشش شبکه آب

آواجیق

1663

1663

100.0

اروميه

736224

736224

100.0

اشنويه

39801

39801

100.0

ايواوغلي

3320

3320

100.0

باروق

4225

4225

100.0

بازرگان

9979

9979

100.0

بوكان

193501

193501

100.0

پلدشت

11472

11472

100.0

پيرانشهر

91515

91515

100.0

تازه شهر

8629

8629

100.0

تكاب

49677

49677

100.0

چالدران

17804

17804

100.0

چهاربرج

9406

9406

100.0

خوي

198845

198845

100.0

دیزج دیز

8282

8282

100.0

ربط

15750

15750

100.0

سردشت

46412

46412

100.0

سرو

1800

1800

100.0

سلماس

92811

92811

100.0

سيلوانا

1614

1614

100.0

سيمینه

1345

1345

100.0

شاهيندژ

43131

43131

100.0

شوط

25381

25381

100.0

فيرورق

9190

9190

100.0

قره ضياالدين

26767

26767

100.0

قطور

5147

5147

100.0

قوشچي

2787

2787

100.0

كشاورز

4138

4138

100.0

گردکشانه

4201

4201

100.0

ماكو

46581

46581

100.0

محمديار

9313

9313

100.0

محمود آباد

6866

6866

100.0

مهاباد

168393

168393

100.0

مياندوآب

134425

134425

100.0

ميرآباد

6000

6000

100.0

نالوس

2973

2973

100.0

نقده

81598

81598

100.0

نوشين شهر

8380

8380

100.0

جمع کل

2,129,346

2,129,346

100.00

 

اطلاعات پایه شبکه، خط انتقال آب و مخازن آب در انتهای سال 1395                                                                                          

تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب)

طول خط انتقال آب موجود(KM)

طول شبكه توزيع آب(KM)

تعداد انشعاب

نام شهر

رديف

حجم مخازن در مدار

حجم كل مخازن

تعداد كل مخازن

D>80mm

D<80mm

آب (فقره)

1100

1100

2

3.785

7.8

7.34

644

آواجیق

1

85600

92600

20

81.641

1136.758

234.685

171645

اروميه

2

7000

7000

2

10.23

64.85

31.528

11949

اشنويه

3

1000

1000

1

2.135

14.582

7.245

1321

ايواوغلي

4

2000

2000

1

2.785

13.214

12.111

1459

باروق

5

3200

4200

4

29.325

21.168

17.134

4425

بازرگان

6

26000

26000

6

43.014

207.224

92.066

54180

بوكان

7

300

300

3

4.275

37.267

17.675

4772

پلدشت

8

10000

10000

1

33.807

80.884

54.422

19133

پيرانشهر

9

2000

4100

3

7.046

27.572

11.64

2768

تازه شهر

10

12050

12050

3

34.675

79.121

40.904

16469

تكاب

11

4500

4500

2

13.6

61.52

24.43

6532

چالدران

12

3000

3000

2

33.329

23.1

19.9

3019

چهاربرج

13

31000

31000

4

48.409

328.387

120.070

71521

خوي

14

0

140

2

11.593

32.875

2.346

2413

دیزج دیز

15

2150

2150

3

8.752

24.622

20.235

4617

ربط

16

9000

9000

6

21.152

69.428

25.875

15116

سردشت

17

2000

2000

1

2.75

7.78

3.72

282

سرو

18

24000

25500

6

39.183

142.045

63.692

27090

سلماس

19

1000

1000

1

2.93

8.687

2.463

346

سيلوانا

20

500

500

1

2.588

10.685

2.953

460

سيمینه

21

11500

11500

5

19.603

95.39

29.263

16626

شاهيندژ

22

5100

6300

5

59.879

52.721

19.334

8921

شوط

23

4080

4080

3

2.6

29.125

19.662

3815

فيرورق

24

6700

7250

5

8.394

59.718

20.262

11388

قره ضياالدين

25

350

350

2

2.45

0.162

9.743

969

قطور

26

1000

1000

1

22.898

13.622

6.879

1244

قوشچي

27

1000

1000

1

2.872

8.189

7.565

1572

كشاورز

28

1000

1000

1

8.766

6.499

5.234

524

گردکشانه

29

17800

17800

5

28.63

105.321

51.475

15588

ماكو

30

2200

2200

3

5.22

35.173

4.9

3094

محمديار

31

2000

2000

1

6.161

18.578

11.911

2424

محمود آباد

32

39600

44600

9

29.437

215.901

74.835

46106

مهاباد

33

40600

40600

4

39.00

245.039

145.504

45119

مياندوآب

34

1200

1200

2

18.05

10.948

10.954

1697

ميرآباد

35

1000

1000

1

3.503

7.87

2.587

861

نالوس

36

10000

18700

4

4.015

163.998

57.607

26293

نقده

37

2000

2000

1

6.935

16.961

3.14

2623

نوشين شهر

38

374530

399720

127

705.417

3484.784

1293.289

609025

جمع كل

 

 

 

طول شبکه توزیع آب فرسوده در شهرهای استان آذربایجان غربی سال ۱۳۹5 (کیلومتر)                                                                    

                                         

 

ردیف

نام شهر

طول شبکه در ۲۰ سال قبل

طول شبکه در سال ۱۳۹5

طول شبکه فرسوده اصلاح شده

طول شبکه فرسوده باقی مانده

درصد فرسودگی شبکه

۱

آواجیق

۸

۱۵

 

۷

۱

۷

۲

اروميه

۷۳۵

۱۳70

 

254

481

35

۳

اشنويه

۳۵

96

 

29

6

6

۴

ايواوغلي

۷

۲۲

 

۴

۳

۱۴

 

۵

باروق

۹

۲۶

 

۷

۲

۸

 

۶

بازرگان

۱۰

۳۸

 

۵

۵

۱۳

 

۷

بوكان

۱۰۰

299

 

66

34

11

 

۸

پلدشت

۲۰

۵۶

 

۱۰

۱۰

۱۸

 

۹

پيرانشهر

۳۰

135

 

۱۵

۱۵

۱۲

 

۱۰

تازه شهر

۱۰

39

 

۵

۵

۱۳

 

۱۱

تكاب

۵۶

120

 

45

11

9

 

۱۲

چالدران

۱۶

85

 

۸

۸

۱۲

 

۱۳

چهاربرج

۱۰

53

 

8

۳

۱۰

 

۱۴

خوي

۱۵۰

448

 

100

50

11

 

۱۵

دیزج دیز

۹

۳۵

 

۷

۲

۶

 

۱۶

ربط

۸

۴6

 

۴

۴

۹

 

۱۷

سردشت

۲۹

۹5

 

۲۰

۹

۱۰

 

۱۸

سرو

۰

۱1

 

۰

۰

۰

 

۱۹

سلماس

۴۵

۲۰5

 

39

6

3

 

۲۰

سيلوانا

۸

۱1

 

۶

۲

۲۰

 

۲۱

سيمینه

۹

۱۳

 

۷

۲

۱۵

 

۲۲

شاهيندژ

۴۵

۱24

 

۳8

7

6

 

۲۳

شوط

۲۱

72

 

۱۰

۱۱

۱۶

 

۲۴

فيرورق

۱۰

۴9

 

۶

۴

۸

 

۲۵

قره ضياالدين

۳۲

80

 

۲۰

۱۲

۱۵

 

۲۶

قطور

۶

۱۰

 

10

0

0

 

۲۷

قوشچي

۵

۲۱

 

۲

۳

۱۵

 

۲۸

كشاورز

۵

۱۶

 

۳

۲

۱۳

 

۲۹

گردکشانه

۵

11

 

۳

۲

۲۹

 

۳۰

ماكو

۵۴

۱56

 

۴2

12

۹

 

۳۱

محمديار

۱۷

40

 

۱4

3

8

 

۳۲

محمود آباد

۱۰

30

 

۸

۲

۳۱

 

۳۳

مهاباد

۱۲۱

۲89

 

۷9

42

15

 

۳۴

مياندوآب

۱۰۷

۳90

 

۶8

39

10

 

۳۵

ميرآباد

۵

۲۱

 

۴

۱

۵

 

۳۶

نالوس

۵

۱0

 

۴

۱

۷

 

۳۷

نقده

۷۰

220

 

۴4

26

12

 

۳۸

نوشين شهر

۵

۲۰

 

۴

۱

۵

 

جمع

۱۸۲۷

4778

 

1005

832

17

  

                                               آمار مخازن آب در کل شهرهای استان                  

تعداد و حجم مخازن ذخيره و سرويس(مترمكعب)

 

نام شهر

رديف

حجم مخازن در مدار

حجم كل مخازن

تعداد كل مخازن

آب (فقره)

1100

1100

2

644

آواجیق

1

85600

92600

20

171645

اروميه

2

7000

7000

2

11949

اشنويه

3

1000

1000

1

1321

ايواوغلي

4

2000

2000

1

1459

باروق

5

3200

4200

4

4425

بازرگان

6

26000

26000

6

54180

بوكان

7

300

300

3

4772

پلدشت

8

10000

10000

1

19133

پيرانشهر

9

2000

4100

3

2768

تازه شهر

10

12050

12050

3

16469

تكاب

11

4500

4500

2

6532

چالدران

12

3000

3000

2

3019

چهاربرج

13

31000

31000

4

71521

خوي

14

0

140

2

2413

دیزج دیز

15

2150

2150

3

4617

ربط

16

9000

9000

6

15116

سردشت

17

2000

2000

1

282

سرو

18

24000

25500

6

27090

سلماس

19

1000

1000

1

346

سيلوانا

20

500

500

1

460

سيمینه

21

11500

11500

5

16626

شاهيندژ

22

7100

6300

5

8921

شوط

23

4080

4080

3

3815

فيرورق

24

6700

7250

5

11388

قره ضياالدين

25

350

350

2

969

قطور

26

1000

1000

1

1244

قوشچي

27

1000

1000

1

1572

كشاورز

28

1000

1000

1

524

گردکشانه

29

17800

17800

5

15588

ماكو

30

2200

2200

3

3094

محمديار

31

2000

2000

1

2424

محمود آباد

32

39600

44600

9

46106

مهاباد

33

40600

40600

4

45119

مياندوآب

34

1200

1200

2

1697

ميرآباد

35

1000

1000

1

861

نالوس

36

10000

18700

4

26293

نقده

37

2000

2000

1

2623

نوشين شهر

38

376530

399720

127

609025

جمع كل

 

 

 

ایستگاههای پمپاژ آب:

یک ایستگاه پمپاژ میتواند با توجه میزان حجم سیال انتقالی ، از یک الکتروپمپ ویا چند الکتروپمپ تشکیل گردد . بنابر این چاه های آب شرب نیز جزو ایستگاه های پمپاژ محسوب میگردد . معمولا منابع آبی در نقاط پایین دست قرار داشته و جهت انتقال به شبکه های توزیع و مخازن ذخیره آب نیاز به ایستگاه پمپاژ می باشد. در شرکت های آب وفاضلاب استفاده از ایستگاه های پمپاژ متداول بوده و جزو تاسیسات حساس بشمار میرود و بیشترین مصرف انرژی در این نوع تاسیسات مصرف میگردد . اگرچه هر چقدر تعداد و میزان ایستگاههای پمپاژ افزایش یابد باعث افزایش مصرف انرژی و هزینه های بهره برداری و نگهداری تاسیسات آب میگردد ولی در اکثر موارد وجود این نوع تاسیسات الزامی بوده و بدون آنها امکان تامین آب شهرها تقریبا ناممکن می باشد . اقدامات این دفتر: - بازسازی ساختمان ایستگهاهای پمپاژ و احداث مجدد ایستگاه مهندسی مجدد در جهت افزایش ظرفیت ایستگاه حصار کشی و محوطه سازی نصب تجهیزات از جدید احداث سرایداری و ... درحال حاضر کل ایستگاههای پمپاژ شهرهای استان (بدون چاه های آب شرب)38  واحد با ظرفیت 7055  لیتر بر ثانیه میباشد.

                                                                         اطلاعات ایستگاه های پمپاژ آب شهرهای استان    

امور

شهر

 

ردیف

محل

شماره ايستگاه پمپاژ آب

اطلاعات ثابت ايستگاه پمپاژ آب-ظرفيت در مدار ايستگاه (مترمكعب در شبانه‌روز)

ظرفیت به لیتر بر ثانیه

اروميه

 

اروميه

1

پمپاژ طرزيلو اروميه

1

25920

300

2

پمپاژ تصفيه خانه آب شماره 1اروميه

2

38880

450

3

پمپاژ خاتون جان اروميه

4

25920

300

4

پمپاژ ريحان آباد اروميه

5

38448

445

5

پمپاژ فرشته اروميه

6

8640

100

6

پمپاژ كارگران اروميه

ايستگاه پمپاژ کارگران

10368

120

7

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه شماره 2

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه شماره 2

43200

500

8

ايستگاه پمپاژ سرباز

7

10368

120

 

9

ایستگاه پمپاژ مهر طزیلو

8

13824

160

پيرانشهر

پيرانشهر

10

ايستگاه پمپاژ چشمه کهنه خانه

ايستگاه پمپاژ چشمه کهنه خانه

4320

50

سردشت

سردشت

11

ايستگاه پمپاژ شماره 1

سايت 1

17280

200

12

ايستگاه پمپاژ شماره 2

سايت 2

17280

200

13

ايستگاه پمپاژ شماره 3

سايت 3

17280

200

14

ايستگاه پمپاژ چشمه قدس

ايستگاه پمپاژ چشمه قدس

6048

70

15

ايستگاه پمپاژ چشمه کاني رش

ايستگاه پمپاژ چشمه کاني رش

8208

95

ربط

16

استگاه پمپاژ ربط

ايستگاه پمپاژ ربط

4320

50

نقده

محمديار

17

ايستگاه پمپاژ آب محمديار

1

8640

100

بوكان

بوكان

18

ايستگاه پمپاژ آب شماره 1(درزيولي)

1

32832

380

19

ايستگاه پمپاژ آب شماره 2(تکان تپه)

2

32832

380

20

ايستگاه پمپاژ چشمه شماره يک

اسيتگاه پمپاژ چشمه شماره 1 بوکان

12960

150

21

ايستگاه پمپاژ چشمه شماره 2

ايستگاه پمپاژ چشمه شماره 2

5184

60

22

استگاه پمپاژ مسکن مهر بوکان

ايستگاه پمپاژ مسکن مهر بوکان

10368

120

ماكو

ماكو

23

ايستگاه پمپاژ ورودي تصفيه خانه قديم ماكو

ايستگاه تصفيه خانه قديم ماکو

11232

130

24

ايستگاه پمپاژ آب بازرگان

ايستگاه پمپاژ بازرگان

4320

50

25

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه جديد ماكو

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه جديد ماکو

17280

200

تكاب

تكاب

26

ايستگاه پمپاژ کوثر تکاب

ايستگاه پمپاژ کوثر تکاب

28512

330

مهاباد

مهاباد

27

ايستگاه پمپاژ مخزن آزادگان

ايستگاه پمپاژ آزادگان مهاباد

4320

50

28

ايستگاه پمپاژ کاني صوفي رشيد

ايستگاه صوفي رشيد

6480

75

29

ايستگاه پمپاژ پشت تپه

ايستگاه پمپاژ پشت تپه مهاباد

7776

90

30

ايستگاه پمپاژ آب دگرمونت

ايستگاه پمپاژ دگرمونت

13824

160

31

ايستگاه پمپاژ آب زاليون قديم

ايستگاه پمپاژ زاليون قديم

14688

170

32

ايستگاه پمپاژ آب جديد

ايستگاه پمپاژ زاليون جديد

24192

280

سلماس

سلماس

33

ايستگاه پمپاژ درشک

ايستگاه پمپاژ درشک

30240

350

34

ايستگاه پمپاژ اعيان

ايستگاه پمپاژ اعيان

19008

220

پلدشت

پلدشت

35

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه پلدشت

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه آب پلدشت

6048

70

36

ايستگاه پمپاژ چشمه صنم بلاغي

ايستگاه چشمه صنم بلاغي

4320

50

شاهيندژ

شاهيندژ

37

ايستگاه پمپاژ آب شاهيندژ

ايستگاه پمپاژ شاهيندژ

3888

45

خوي

ايواوغلي

38

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه ايواوغلي

ايستگاه پمپاژ تصفيه خانه ايواوغلي

2160

25

جمع شركت

609552

7055

 

                                                                                                               

                                                                                                              احداث مجددایستگاه پمپاژ آب در شهر ارومیه

 

 

 

ایستگاه پمپاژ قبل از بازسازی

ایستگاه پمپاژ بعد بازسازی

 

 

نمونه :مهندسی مجدد ایستگاه پمپاژکانی رش سردست وافزایش ظرفیت چشمه

 

 

 

 


چاه سوراخی است معمولا آنرا بصورت عمودی در زمین حفر میکنند تا آب زیرزمینی از راه درزها و شکاف سنگها و خلل و فرج زمین در آن تراوش نماید. یکی از منابع تامین آب شهرهای استان چاه های آب شرب است که در حال حاضر حدود ۵۰ د رصد تامین آب شهرهای استان از این منابع می باشد. تعداد چاه های آب شرب 245 حلقه بوده که ۲۰۰ حلقه آن با ظرفیت 6082 لیتر بر ثانیه در مدار بهره برداری می باشد.

اقدامات دفتر شامل:

-         بهسازی چاه های خارج ازمدار از جمله ویدئومتری چاه ، رفع ماسه دهی ، شستشوی چاه ، ترمیم جداره چاه با روش های جدید و ... که در سال های آخیر بیش از 30 حلقه چاه با ظرفیت 450 لیتر بر ثانیه وارد مدار بهره برداری گردید.

-         بازسازی اتاقک چاه ها که سالانه حدود ۱۰ درصد اتاقک چاه ها ترمیم و بازسازی میگردند.

-         حفر و تجهیز چاه در تعدادی شهرهای بحراندار در جهت رفع کمبود آب از طریق این دفتر

-         اجرای مهندسی مجدد الکترو پمپ چاه ها در جهت افزایش راندمان الکتروپمپ ها با هماهنگی دفتر محترم انرژی

-         حصارکشی چاه های فاقد حصار ، خرید زمین اطراف چاه و ...

                                                       جدول اطلاعات منابع آب های زیرزمینی شهرهای استان آذربایجان غربی

ميزان آبدهي(ليتر در ثانيه)

چاهها (حلقه)

نام شهر

رديف

سطجي

زير زميني

ساير

عدم نياز

ماسه دهي

كاهش آبدهي

آلوده

تعداد چاههاي در مدار بهره برداري

تعداد كل چاههاي موجود

فعلی

اسمی

 

26

25

 

1

 

 

 

 

1

آواجیق

1

1500

1292

1756

14

 

 

 

 

37

51

اروميه

2

 

198.5

245

 

 

 

 

 

7

7

اشنويه

3

 

39

42

 

 

1

 

 

2

3

ايواوغلي

4

 

66

66

 

 

 

 

 

2

2

باروق

5

40

47

90

1

 

 

 

 

2

3

بازرگان

6

 

641

843.5

1

 

 

 

 

7

8

بوكان

7

30

20

25

 

 

 

 

 

 

 

پلدشت

8

 

206

375

3

 

 

 

 

6

9

پيرانشهر

9

 

59

72.5

 

 

 

 

 

3

3

تازه شهر

10

330

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تكاب

11

 

103

207

 

 

 

 

 

7

7

چالدران

12

75

13

40

 

2

 

 

 

 

2

چهاربرج

13

 

937

1131

1

 

 

 

 

28

29

خوي

14

 

14

14

 

 

2

 

 

 

2

دیزج دیز

15

 

64

75

 

 

 

 

 

3

3

ربط

16

 

234

390

 

 

 

 

 

6

6

سردشت

17

 

20

25

 

 

 

 

 

1

1

سرو

18

 

396

460.48

3

 

 

 

 

18

21

سلماس

19

 

11

13

 

 

 

 

 

1

1

سيلوانا

20

 

3.00

8

 

 

 

 

 

1

1

سيمینه

21

 

285

306

 

 

 

 

 

8

8

شاهيندژ

22

80

111.3

163

 

 

 

2

 

10

12

شوط

23

 

115

112

 

 

 

 

 

3

3

فيرورق

24

 

161.4

178

1

 

 

 

 

6

7

قره ضياالدين

25

 

18

18

 

 

 

 

 

 

 

قطور

26

 

19.5

19.5

 

 

 

1

 

2

3

قوشچي

27

 

23

35

 

 

 

 

 

1

1

كشاورز

28

 

24

24

 

 

 

 

 

1

1

گردکشانه

29

290

125.9

254

 

 

 

1

 

9

10

ماكو

30

 

58

65

 

 

 

 

 

2

2

محمديار

31

 

77

110

 

 

 

 

 

3

3

محمود آباد

32

600

40

60

2

 

 

 

 

2

4

مهاباد

33

450

171

202

4

 

1

 

 

5

10

مياندوآب

34

 

25.5

45

 

 

 

 

 

1

1

ميرآباد

35

 

21

56

 

 

 

 

 

2

2

نالوس

36

 

333

382

2

 

 

 

 

12

14

نقده

37

 

87

87

1

 

 

1

 

2

4

نوشين شهر

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ستاد مركزي

39

3395

6082.1

8019.9

28

3

4

5

0

200

245

جمع كل

 
نمونه بهسازی جداره چاه شامل ترمیم جداره ،اسیدشویی ، شستشو و گراول ریزی


تصفیه خانه های آب با هدف رساندن کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی به منظور مصرف شرب و بهداشتی در شهرها اجرا و بهره برداری می گردند. در حال حاضر 10 تصفیه خانه در 6 شهر استان در حال بهره برداری می باشند. در زیر موقعیت و مشخصات تصفیه خانه ها ارائه گردیده است.ردیف

شهر

نام تصفیه خانه آب

ظرفیت اسمی (L/S)

ظرفیت بهره برداری (L/S)

تعداد پرسنل

نوع فرایند

ته نشینی در تصفیه خانه

نوع فرایند فیلتراسیون

نوع منبع آبگیری

1

ارومیه

شماره یک

500

450

7

اکسیلاتور

فیلتر ماسه ای روباز و بسته

رودخانه شهرچای

2

شماره دو

1050

1050

6

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

سد شهر چای

3

ماکو

قدیم

130

100

4

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

رودخانه زنگمار

4

جدید

220

140

4

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

رودخانه زنگمار

5

پلدشت

پلدشت

75

60

3

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

رودخانه ارس

7

تکاب

کوثر

330

150

10

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

سدالغدیر

8

مهاباد

دگرمونت

160

150

9

پولساتور

فیلتر ماسه ای ثقلی

سد مهاباد

9

زالیون قدیم

170

200

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

سد مهاباد

10

زالیون جدید

280

280

لاملا

فیلتر ماسه ای تحت فشار

سد مهاباد

11

ایواغلی

ایواغلی

22

22

3

اسمز معکوس

سه حلقه چاه

مجموع

3057

2602

46

 

 

 

 

تصفیه خانه شماره 1 ارومیه:

تصفیه خانه شماره 1 ارومیه از قدیمی ترین تصفیه خانه های موجود در کشور به شمار می رود که جهت تأمین بخشی از آب شرب شهر ارومیه طراحی و راه اندازی شده است. این تصفیه خانه در جنوب غربی شهر ارومیه و در ارتفاع 1380 متری از سطح دریا واقع شده است.

ظرفیت و محدوده کاری احداث تصفیه خانه شماره 1 ارومیه در سال 1342 توسط شرکت آلمانی هانس ریزرت و شرکت اردیبهشت آغاز و در سال 1344 به بهره برداری رسید. ظرفیت اسمی این تصفیه خانه 450 لیتر در ثانیه بوده که در شرایطی تا 500 لیتر در ثانیه قابل افزایش است. آب خام ورودی این تصفیه خانه از رودخانه شهر چای تأمین می شود که در محل تأسیسات آبگیر روستای بند و توسط خط انتقال بتنی و تونل سرپوشیده به طول 5600 متر به صورت ثقلی به تصفیه خانه انتقال می یابد. آب صاف تصفیه خانه نیز در دو مخزن 5 هزار متر مکعبی تصفیه خانه ذخیره و از آنجا به مخازن سطح شهر انتقال می یابد. در حال حاضر با اتصال خط انتقال از تصفیه خانه گلشهر به این تصفیه خانه، آب خام از طریق کانال انتقال آب به تصفیه خانه گلشهر تامین می گردد.

قبل از بازسازی

t

بعداز بازسازی

تصفیه خانه شماره 2 ارومیه:

اين تصفيه‌خانه به منظور تامين آب شرب مردم شهرستان اروميه بظرفيت 1100 ليتر در ثانيه در مدول اول و 2200 ليتر در ثانيه براي دو مدول احداث شده است. منبع تامين آب ورودي به تصفيه‌خانه ، مخزن سد شهر چاي مي‌باشد كه توسط خط انتقال 1600 ميليمتري بطول حدود 20 كيلومتر به تصفيه‌خانه انتقال مي‌يابد كه اين خط بر اساس انتقال 2700 ليتر در ثانيه طراحي گرديده است.

 

تصفیه خانه  های مهاباد:

این تصفیه خانه ها در سه فاز اجرا گردیده و منبع آب خام آن سد مهاباد می باشد. فاز 1 این تصفیه خانه با ظرفیت 160 لیتر در ثانیه همزمان با احداث سد در سال 1352 به بهره برداری رسید. پس از توسعه شهر و افزایش مصرف آب در شهر مدول دوم در سال 1369 با ظرفیت 170 لیتر در ثانیه با سیستم لاملا  و فیلترهای بسته اجرا گردید. در ادامه با افزایش روند توسعه و نیاز شهر مدول سوم تصفیه خانه مانند مدول دوم با ظرفیت 280 لیتر در ثانیه در سال 1381 به بهره برداری رسید و هم اکنون این 3 تصفیه خانه تامین کننده نیاز آبی شهر می باشد. در حال حاضر یک تصفیه خانه با ظرفیت 750 لیتر در ثانیه در حال ساخت می باشد که در آینده تمام نیاز های آبی شهر مهاباد را به صورت کامل پاسخگو خواهد بود.

تصفیه خانه  های آب ماکو:

در حال آب شهر ماکو و بازرگان توسط تصفیه خانه های شماره 1 و 2 شهر ماکو تامین می گردد. در زیر شمای کلی شهر ماکو، منبع تامین و تصفیه خانه های آب نمایش داده شده است.

تصفیه خانه آب شماره 1 ماکو:

این تصفیه خانه با ظرفیت 130 لیتر در ثانیه با فرایند لاملا و فیلتر های شنی بسته در سال 1377 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از طریق آبگیر احداث شده بر روی رودخانه زنگ مار تامین می گردد. در تصویر زیر موقعیت بخش های مختلف تصفیه خانه نشان داده شده است.

تصفیه خانه آب شماره 2 ماکو:

این تصفیه خانه در دو مدول هر یک به ظرفیت 220 لیتر در ثانیه با فرایند پولساتور و فیلتر های شنی ثقلی در سال 1388 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از طریق آبگیر احداث شده بر روی رودخانه زنگ مار، پس از عبور از رسوب گیر توسط ایستگاه پمپاژ به تصفیه خانه آب انتقال پیدا می کند.

تصفیه خانه آب پلدشت:

این تصفیه خانه با ظرفیت 75 لیتر در ثانیه در سال 1387 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از رودخانه ارس برداشت شده و پس از واحد رسوبگیر وارد فرایند تصفیه می گردد. آب تصفیه شده نیز توسط ایستگاه پمپاژ مستقر در تصفیه خانه به مخازن هوایی شهر انتقال یافته و پس از آن وارد شبکه توزیع می شود.

تصفیه خانه آب تکاب:

این تصفیه خانه در با ظرفیت 330 لیتر در ثانیه با فرایند پولساتور و فیلتر های شنی ثقلی در سال 1389 به بهره برداری رسید. آب خام این تصفیه خانه از طریق سد ساروق تکاب تامین می گردد.

 

 

   

  

ارتباط با دفتر آب شهری

آدرس پست الکترونیکی : wateroffice@waww.ir

تلفن تماس با دفتر : 33450001-044 داخلی 411

آدرس : ارومیه - خیابان ارتش - چهارراه مخابرات - شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی -معاونت بهره برداری - دفتر آب شهری

طراحی و پشتیبانی : شرکت داده گستر آرشام